Promotion
Základní marketingová poučka sex sells neboli sex prodává dostává trhliny, s novou generací žen žačíná platit, že mateřství se vyplatí ještě víc. Cokoli slavné matky koupí nebo obléknou svým dětem, okamžitě se stává bestsellerem.