Žaneta

VĚK: 35 let
POVOLÁNÍ: Vysoký management komplikované domácnosti
NYNÍ ZVLÁDNE: půlmaraton
CÍL: maraton
DALŠÍ INFO: Běhat jsem začala, abych si zlepšila kondici a mohla sportovat se svými třemi dětmi, protože si myslím, že právě sport ve výchově hodně pomáhá a věřím, že ještě dokážu posunout své hranice. Udělám i maximum pro to, abych mohla pomoci potřebným.

Můj příběh

Ráda bych při charitativní činnosti ovlivnila co největší počet svých přátel a rozšířila okruh lidí, kteří se dodobroběžectví díky tomuto projektu dozví . Pomoci bych chtěla dětem z dětských domovů, protože opravdu věřím, že právě sport může malé, ale i starší děti navést na tu správnou cestu a třeba i vyrušit zažité stereotypy z disfunkčních rodin, ze kterých děti v domovech ve většině případů pocházejí. Další směr mého zájmu se týká mobilní hospicové péče. S touto problematikou jsem se poprvé setkala p charitativním běhu a později se o ni zajímala podrobněji. Obecně jde o téma, o které se, my zdraví lidé,  z vícero důvodů nezajímáme nebo lépe řečeno na něj myslet nechceme. Hospicová péče se netýká jen lidí na sklonku života, ale i lidí v produktivním věku, dospívajících a dětí. Díky mobilním hospicům je umožněno nemocným a jejich rodinám, aby mohli poslední chvíle strávit doma a s potřebnou pomocí. Mohu-li jen trošku přispět právě v této oblasti, vidím v tom velký smysl.