Jsou kolem vás lidé, kteří mají ve všem nepořádek a vám to vadí? Bohužel – nikoho nemůžete donutit, aby se změnil jako mávnutím kouzelného proutku, ovšem můžete jít příkladem a naučit se s takovými nepořádníky žít. A třeba je trochu nasměrovat. Ať už jsou to partneři, děti či kolegové.
This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.


  1. Poznejte, s kým máte tu čest: Jste zamilovaní a plánujete společný život? Pokud je pro vás právě pořádek jednou z nejdůležitějších věcí v životě, pak byste měli svého ‚protivníka‘ poznat ještě předtím, než se vezmete. Pokud váš partner nedodržuje aspoň základní úroveň čistoty a pořádek je pro něj španělská vesnice, nestěhujte se k sobě. Nedělalo by to dobrotu.

  2. Komunikujte na úrovni: Pokud už s nepořádníkem bydlíte a nechcete ho vyhodit na ulici, je důležité nepoužívat agresivní způsob komunikace. Křik a hádky k ničemu nevedou (zvláště u dětí mají nulový efekt). Budete se divit, ale k tomu, abyste donutili nepořádníky uklidit, pomůže spíše klidná a zdvořilá konverzace.

  3. Pravidla: Zaveďte si základní komunikační pravidla a řiďte se jimi ve chvílích, kdy chcete hovořit o nepořádku. Může v nich být cokoli – například: žádné sekýrování a buzerace, žádné patlání se v minulosti a uzavřených tématech, diskutování o tom, co je reálně aktuální.

  4. Rutiny: Seznamte partnera nebo členy rodiny (nebo kolegy) se systémem, který se vypořádá s nepořádkem dřív, než vznikne. Kolega, partner nebo spolubydlící nemusí zpočátku chápat, proč trváte na tom, aby byla kuchyňská linka uklizená nebo proč máte na stole skartovačku. Nechovejte se ale nadřazeně a hlavně nekritizujte, snažte se jen o prostý popis toho, co je pro vás normální a rutina.

  5. Pomocná ruka: Neříkáme, že byste se měli stát otrokem a za všechny všechno uklidit, ale čas od času je lepší přiložit ruku k dílu a ostatním pomoct. Je to lepší než být dvě hodiny nakrknutí z toho, že váš partner nechal ležet u pohovky špinavé ponožky. Snažte se nevnášet do svých myšlenek a emocí nepořádek.

  6. Prohlídka: Projděte se domem, bytem, kanceláří a promluvte si o tom, co si na kterém místě představujete a jak by ostatní mohli přispět svými nápady, jak tento prostor využívat a jak v něm udržet pořádek. Je fajn, když si vytvoříte seznam domácích povinností.

  7. Nestěžujte si: Je lepší ostatní motivovat, než pořád nadávat. Ukažte ostatním výhody toho, že je v bytě nebo kanceláři pořádek.