Možná někdy s nadsázkou tvrdíte, že jste spali tak málo, že máte v hlavě vygumováno. Odborníci vám však dávají za pravdu! Spánková deprivace má za následek zmenšování mozku!
This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.

V časopise Neurology vyšla studie, která dává do souvislosti dlouhodobé potíže se spánkem a objem mozku. Účastníci vědeckého pokusu podstoupili skenování mozku a vyplnili dotazník, ve kterém popisovali své spánkové návyky. Po třech a půl letech se měření opakovalo a zjistilo se, že ti, kdo měli potíže se spánkem, měli menší objem mozku. Ze studie ovšem není jasné, zda problémy se spánkem způsobují ztrátu objemu mozku, nebo je tomu naopak.  

Co děláte vy, když nemůžete spát?