Přes Evropu se v červenci chystá unikátní peloton s ušlechtilým posláním. Sledujte a podpořte ho, možná se týká i vás.
Promotion

Přibližně 1000 českých žen ročně slyší od lékaře diagnózu zhoubného nádoru děložního čípku. Celosvětově se jedná o čtvrté nejrozšířenější nádorové onemocnění u žen. Odborníci napříč medicínským spektrem se shodují, že zcela zásadní roli v ochraně ženského zdraví hraje prevence a včasný záchyt onemocnění v raném stádiu.

Proto vznikla iniciativa Ride4Women – cyklojízda lékařů Evropou se zastávkami v jednotlivých metropolích, při kterých jsou odborníci k dispozici médiím a veřejnosti pro diskusi o prevenci a léčbě zákeřné nemoci.

Image removed.

RIDE4WOMEN V PRAZE

Mezinárodní peloton Ride4Women tvoří lékaři a zdravotníci z celé Evropy, nechybí ani Češi. Jejich společná jízda začne 3. července v Oslu a do cíle ve Vídni by měli dorazit 16. července. Na trati dlouhé 1620 Km zastaví lékařský peloton v 5 evropských metropolích, letos poprvé se peloton Ride4Women zastaví i v Praze

Z hlavního města České republiky budou cyklisté vyjíždět v pátek 14. 7. v 10:00 hod od Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (Apolinářská 18, Praha 2). 

Image removed.

MOŽNOSTI LÉČBY

V případě léčby zhoubného nádoru děložního čípku mají lékaři k dispozici různé možnosti v závislosti na stádiu onemocnění, od chirurgického zákroku, radioterapie, chemoterapie až po biologickou léčbu. 

„Způsob léčby volíme podle stádia nemoci, fyzické kondice a dalších faktorů u konkrétní pacientky. Potěšující je, že nově máme k dispozici i biologickou léčbu, kterou podáváme pacientkám v pokročilém stádiu onemocnění. Pomocí této léčby dokážeme nemocné ženě prodloužit život při zachování jeho kvality,“prof. MUDr. David Cibula, CSc., vedoucí Onkogynekologického centra VFN v Praze, který je současně úřadujícím prezidentem Evropské společnosti gynekologické onkologie, která je organizátorem Ride4Women. 

Letošní ročník podpoří v České republice společnost Roche, lídr v oblasti onkologie a zdravotnického výzkumu.

„Podporou jízdy lékařů chceme zvýšit informovanost žen o rizikových faktorech a příznacích karcinomu děložního hrdla, ale především o nutnosti prevence a významu pravidelných gynekologických prohlídek,“ říká MUDr. Jiří Pešina, ředitel oddělení komunikace společnosti Roche.

http://www.ride4women.at/en/

Promotion