Jaké si to uděláš, takové to máš. A o životě to platí dvojnásob.

Autor: Dagmar Morozová

V rámci práce s vaším časovým harmonogramem můžete relativně slušně uvést svůj život do ladu a skladu. Po bedlivém přemýšlení zjistíte, že spousty věcí dělat nemusíte, můžete je delegovat na jiné nebo je zcela vynechat. Kolikrát činnosti, které provádíte zcela automaticky pro jiné, jsou vesměs jen vaší utkvělou představou, že jsou nezbytné. Vždy totiž platí pravidlo, že stačí 20% snahy na 80% výsledku. A obráceně by tato čísla fakt být neměla.

Paradoxně vidím na svých klientech velmi často smutek. Smutek, který pramení z toho, že si uvědomí, že jsou nahraditelní. Aura nepostradatelnosti se rozpadá a jim se otevírá volný prostor na vlastní záliby, které dosud odkládali – takže je už možná ani nemají... Často se zaleknou a začínají vymýšlet jiné výmluvy, které by nahradily jejich nechuť či lenost.

Pak zní otázky následovně:

„Proč jste to všechno dělali?“

„Proč jste si stěžovali na nedostatek času?“

Tak, to byl koutek pro zamyšlení  - a teď k té možnosti vyrobit si složitosti jiného charakteru. Jsem totiž klasickou ukázkou toho, jak se opravdu poctivě rozhlédnout kolem dokola a nasát všechna možná omezení, která se nabízejí a nechat se jimi svazovat, co to jde. Proč totiž žít život jednoduše, když to jde složitě, že… Jsem náchylná věřit pověrám, které mám potřebu dodržovat. Nesnáším vlastně každého, který přijde s novou, téměř vědecky podloženou teorií, proč tu či onu dodržovat. Ač jsem inteligentně smýšlející žena, v mé šedé kůře mozkové, se uhnízdí varovný signál, že na tom něco může být. Takže v tomto modelu zajisté chápete, že je lepší splnit ty pověry všechny. Příklady?

Jsem šťastná, že přestávají jezdit zelené trabanty. Už nemusím třikrát skočit, abych měla štěstí. Jsem ráda, že se nebudu už...


název fotky