Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Dům

Starý větrný mlýn na okraji obce Zbyslavice doplnili o stylovou moderní přístavbu

Info ikona
Starý větrný mlýn na okraji obce Zbyslavice doplnili o stylovou moderní přístavbu

Historický objekt byl dlouhodobě rekonstruován a patřila k němu nefunkční novodobá přístavba. Majitelé si přáli tuto přístavbu oživit, ponechat z ní sklep a přistavět rodinný dům. Měl podpořit nevšední krásu místa a probudit zmizelou historickou stopu.

Terezie Benoni | 11. 10. 2022

Ve Zbyslavicích nedaleko Ostravy stojí jedinečná stavba, která náleží k budově původního mlýna. Přistavit moderní obytné prostory k historickému větrnému mlýnu tak, aby nepůsobily jako pěst na oko, je už na první pohled náročný úkol. Ing. arch. David Kotek z ateliéru PROJEKTSTUDIO EUCZ si s ním skvěle poradil. Nová přístavba neubírá na dominanci bílého kamenného mlýna. Sedlové střechy i fasády pokrývají dřevěné štípané šindele, které nás vrací zpátky do historie. „Stavba byla rozčleněna na rekonstrukci větrného mlýna a přístavbu rodinného domu, která zahrnovala i domovní přípojku elektřiny, studnu, přípojku vody, řešení splaškové kanalizace a vsaku, dešťovou kanalizaci včetně retence a vsaku. Součástí projektu bylo též řešení nutných pěších a zpevněných ploch a teras. Původní větrný mlýn byl staticky a stavebně sanován, poškozené prvky vyměněny nebo doplněny. V interiéru jsou zřízeny obytné prostory s novými schodišti,“ vysvětluje architekt David Kotek.

Galerie: Přístavba ke starému mlýnu

Království překližky a betonu

Interiérové povrchy jsou z překližky a betonová hlazená podlaha má zabudované vytápění. Hygienické prostory a kuchyň zdobí stěrka. Nesmíme opomenout zmínit, že se jedná o ekologický projekt, který dbá na udržitelnost. K rodinnému domu patří nejen novodobá vrtaná studna, ale i původní zachovaná kamenná studna, síť dešťové kanalizace s retenční nádrží a vsakem dešťových vod. Splašková kanalizace je přes septik svedena do dvoustupňové kořenové čističky. Dům je vytápěn elektricky vlastní fotovoltaickou elektrárnou s doplňkovými solárními panely pro TUV. „Ekologický přístup byl znát už během samotné realizace. V procesu byly totiž použity materiály z rušených prvků stavby, stavbu realizovaly místní firmy s krátkou dojezdovou vzdáleností, kamenné dlažby jsou z materiálu vytěženého na místě. Stavba je kromě elektrické energie v zásadě soběstačná a snaží se šetrně zacházet s dešťovou i splaškovou vodou.“


Autoři projektu: PROJEKTSTUDIO EUCZ, Ing. arch. David Kotek, Ing. arch. Lenka Měchurová, Ing. Pavol Nitra

Zdroj článku
Mohlo by se vám líbit