Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Rodina a děti

České školy nyní mohou začít využívat finskou metodu proti šikaně

I v dnešní době se šikana na některých školách objevuje, a ne v úplně malé míře. Řešením možná bude metoda, která šikanu na školách výrazně snížila ve Finsku i Holandsku a která bude od září aplikovaná i na českých školách.

Tereza Čaladi | 11. 05. 2023

Ačkoliv se možná chvílemi o šikaně tolik nemluví, stále zůstává velkým problémem. Podle výzkumu organizace Schola Empirica se zhruba jedna pětina žáků na českých školách setkává s jistým druhem šikany. U většiny přitom převládá fyzické napadení, které se vyskytuje ve 21 %, a verbální, jenž se objevuje v 19 % případů, formy se ale velmi často kombinují.

Nyní jsou české školy ovšem opět o krok blíže k tomu, aby jejímu výskytu zabránily. Od příštího školního roku 2023/2024 totiž budou moci využívat komplexní program prevence a intervence šikany, který učí pedagogy efektivně šikaně předcházet a samostatně ji řešit. Jedná se o finský program KiVa, který ve Finsku snížil výskyt šikany o 61 % a v Holandsku dokonce o 64 %. V České republice byl výše zmiňovanou organizací, která dělala výzkum v oblasti šikany, poslední dva roky testovaný, aby byl připravený k implementaci do českých škol.

Výsledky pilotního testování došly k závěru, že by měl mít i na české žáky velmi pozitivní dopady. Je přitom postavený na tom, že by téma šikany nemělo být tabu a že díky otevřenější komunikaci je možné odhalit i skrytou šikanu. To z toho důvodu, že poté nejen žáci, ale i učitelé si šikany a jejích projevů častěji všímají a mluví o nich. „Program vede u větších kolektivů k častějšímu kontaktu s učiteli, kteří mají příležitost poznat třídní kolektiv z jiné perspektivy. V neposlední řadě z pilotáže také víme, že děti aktivity programu baví a rády o různých tématech z lekcí diskutují,“ říká Egle Havrdová, ředitelka organizace, která se ny výzkum zaměřila.

Mohlo by se vám líbit

„Děti občas šikanují, protože se bojí, aby se samy nestaly oběťmi,“ říká psycholožka. Jak v takové situaci jednat?

Šikana je něco, co trápí mnoho dětí na mnoha školách. Není ale zdaleka tak jednoduchá, jak se může na první pohled zdát. Ne vždy dítě někoho šikanuje úmyslně, ne vždy dobrovolně a v některých případech se tím samo snaží ze šikany dostat. Poradili jsme se s odbornicí ohledně toho, jaký je správný postup v jejím zamezení.
marianne.cz

Jak konkrétně finská metoda proti šikaně funguje

Program je postaven na kombinaci tří základních pilířů – prevence, intervence a průběžného monitoringu. Ředitelka Scholy Empirica je popsala následovně:

  • Preventivní aktivity spočívají v lekcích pro děti na různá témata. Tyto lekce probíhají po celý školní rok a je do nich zapojena celá škola. Lekce se skládají z různorodých aktivit, které jsou uzpůsobeny věku žáků. Zatímco mladší žáci témata probírají formou hry a praktického nácviku, starší žáci častěji diskutují. Přestože se forma hodin liší, některá témata prostupují všemi oddíly, jedná se například o budování a posilování asertivního a respektující chování, rozpoznání šikany, jejích důsledků a role, jakou při šikaně hraje tlak vrstevníků. Součástí metodických materiálů pro realizaci KiVa lekcí je také intranet, kde učitelé můžou najít prezentace a videa k různým tématům a děti mohou si vyzkoušet digitální KiVa hry.
  • Intervenční složku představují opatření, jejichž cílem je včas identifikovat projevy šikany a zastavit ji. Tato opatření jsou realizovaná proškoleným KiVa týmem z řad učitelů na škole. Školy mají k dispozici přesný návod, jak postupovat, když se dozví o případu šikany nebo na ni mají podezření. Aktivity KiVa týmu sestávají ze série diskuzí s účastníky šikany – obětí, agresorem a možnými podporovateli oběti. Rozhovory probíhají s jednotlivými žáky odděleně a pokračují do té doby, než se daná situace vyřeší.
  • Pro školy je připravené každoroční dotazníkové šetření, plošný monitorovací nástroj, který poskytuje informace o aktuální míře šikany na škole a zpětnou vazbu k úrovni vyučovaných lekcí. Výsledky šetření školám umožňují sledovat, jak se jim s realizací KiVa aktivit daří, jaký má dopad na chování žáků a celkové klima školy, a na základě toho plánovat další opatření.

Program rozvíjí u dětí socialni a emoční dovednosti, učí je navazovat a udržovat přátelské vztahy, tolerovat rozmanitost a vidět v rozmanitosti příležitosti ke společnému učení se a růstu. Děti se naučí rozpoznat různé formy (i skryté) šikany a také jak se mají chovat, když ji zpozorují nebo samy budou do ní nějakým způsobem zapojeny. Nejen děti, ale také dospělé (učitele i rodiče) KiVa učí všímat si znaků šikany a aktivně zasáhnout v rizikových situacích,“ uzavírá Havrdová.

Momentálně je do programu přihlášených 20 škol. Každý školní rok by se přitom mělo zapojit dalších 20 škol a tímto způsobem by se měl program rozšířit do všech krajů České republiky.

Mohlo by se vám líbit

Víte, co je to mobbing? Nepříjemnou šikanu na pracovišti můžete zažít i vy

Výtky, nepříjemné komentáře, pomluvy za vašimi zády. Už ze školního prostředí víme, že spolužáci umí pěkně znepříjemnit život. Sotva odrosteme a oddychneme si, čeká nás další výzva. Pracovní kolektiv plný různorodých lidí, kteří vám můžou udělat ze života stejné peklo jako spolužáci.
marianne.cz
Zdroj článku

Související články

Zábava
Horoskop od 22. července 2024: Býci by si měli ověřovat informace, Blíženci se soustředit na úspěch

Horoskop od 22. července 2024: Býci by si měli ověřovat informace, Blíženci se soustředit na úspěch

Životní styl
5 nejoblíbenějších princezen světa: Milované pro svůj vliv, dobročinnost, módní styl a královské postavení

5 nejoblíbenějších princezen světa: Milované pro svůj vliv, dobročinnost, módní styl a královské postavení

Krása
Žiletku vyhoďte do koše. Pro dokonale hladkou pokožku jednou pro vždy zkuste efektivnější metody

Žiletku vyhoďte do koše. Pro dokonale hladkou pokožku jednou pro vždy zkuste efektivnější metody

Poradna
Boho styl nepřestává být trendy: Vytvořte si stylové patinované dekorace doslova za korun a během pár minut

Boho styl nepřestává být trendy: Vytvořte si stylové patinované dekorace doslova za korun a během pár minut