Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Tradice

Kulturní poklady dušiček: Tradice, které udržují památku živou

Dušičky, také známé jako Svátek zesnulých, jsou významným náboženským a kulturním svátkem, který se slaví po celém světě, s nejvýraznějšími tradicemi v katolických zemích. Tento den, který obvykle připadá na 2. listopad, je určen k vzpomínání na zesnulé, modlitbám za jejich duše a k uctění jejich památky.

Jana Kantorová | 30. 10. 2023

Křesťanský základ Dušiček 

Původ Dušiček, tzv. Svátku zesnulých, sahá až do křesťanských tradic a připadá na 2. listopadu. Tento svátek byl zaveden katolickou církví jako den k modlitbě za zemřelé a za jejich duše. Jejich historie sahá několik století zpátky, ačkoli přesný datum prvního slavení není snadno určitelný. V českých zemích se tento svátek slaví již od středověku. Tato tradice se poprvé objevila ve středověké Evropě a postupně se rozšířila do mnoha částí světa. 

Věří se, že zavedení Dušiček jako svátku modliteb za zesnulé bylo spojeno s katolickou církví a mohlo se objevit ve středověkém kontextu kolem 7. a 8. století. První záznamy o Dušičkách v českých zemích pochází z 13. století, a to v rámci katolické církve a liturgického kalendáře.  

Galerie: Den, kdy vzpomínáme na ty nejbližší
Mohlo by se vám líbit

Tradice: Holka k světu potřebuje husí peří

Do Martina dere, po něm přede! Na Chodsku se slušelo dodrat peří do svátku sv. Martina. Pak začaly přástky. Jinde se dralo dál. Ta práce patřila k podzimním až zimním, ale ne nutně ženským.
marianne.cz

Proč se slaví Dušičky?  

Ve středověku se Dušičky staly významným dnem pro modlitby za zemřelé a uctění památky zesnulých. Křesťané věří, že v tuto dobu může modlitba a oběti pomoci zesnulým duším dosáhnout věčného odpočinku a osvobození od očistce. Dušičky také připomínají pomíjivost lidského života a naléhají na důležitost dobrého života a přípravy na věčnost.  

Důležitost a zvyky spojené s Dušičkami se postupně rozvíjely a proměňovaly, a to jak v rámci církve, tak v lidových tradicích. Dnes jsou Dušičky stále významným svátkem v České republice a dalších katolických zemích. Lidé navštěvují hřbitovy, zapalují svíčky a modlí se za zemřelé, což odráží původní náboženský a kultovní význam tohoto svátku

Mohlo by se vám líbit

Tradice: Druhá šance pro Mederův dům aneb Zakopané mince přinesly štěstí

Prastarému žateckému měšťanskému domu se díky trojici nadšenců vrátil někdejší lesk. Jak se záchrana gotické památky povedla, to se teď může přesvědčit na vlastní oči každý.
marianne.cz

Tradiční zvyklosti Dušiček  

  • Návštěva hřbitova: Jednou z nejběžnějších tradic je návštěva hřbitova, kde se nacházejí hroby zesnulých přátel a příbuzných. Lidé čistí a zdobí hroby, zapalují svíčky a modlí se za duše zesnulých. 
  • Zapalování svíček: Zapalování svíček na hrobech je symbolem světla, které osvětluje cestu zesnulým na jejich cestě do věčnosti. Hřbitovy bývají v noci krásně osvětleny tisíci svíček. 
  • Modlitby a mše: Během Dušiček se konají bohoslužby a mše za zesnulé. Křesťané modlí za odpočinek duší zemřelých a prosí o Boží milosrdenství pro ně. 
  • Tradiční pokrmy: V některých kulturách jsou spojeny s Dušičkami i tradiční pokrmy. Například v Mexiku se připravují "ofrendas" (oltáře) s jídlem, pitím a předměty, které měli zesnulí rádi.  
Mohlo by se vám líbit

Tradice: Za proroky povětrnosti

Meteorologie musela o své místo na slunci dlouho bojovat. K její dnešní popularitě přispěla i móda veřejně přístupných povětrnostních sloupků, které se od 19. století stavěly po celé Evropě. Kolik se jich zachovalo v Česku?
marianne.cz

Dušičky nejsou Halloween  

Dušičky a Halloween jsou dva svátky, které jsou v některých zemích slaveny v podobném období, ale mají různý původ, tradice a význam. Halloween má původ v keltském svátku Samhain, který oslavoval konec letního období a začátek zimy. Halloween, tak jak ho známe dnes, má kořeny v kombinaci různých kultur, včetně křesťanských tradic a amerických zvyků. Halloween je spíše komerční svátek a je spojen s převleky, strašidelnými dekoracemi a zábavou. 

Tradičními zvyky jsou při Halloweenu převleky a masky, sbírání cukrovinek (tzv. "Trick-or-Treating"), výzdoba dýní a strašidelné oslavy. Halloween má spíše zábavný a neformální charakter. Slaví se 31. října.  

Mohlo by se vám líbit

Tradice: Strážce starých rukopisů

O tři tisícovky vzácných ručně psaných knih se ve Strahovském klášteře v blízkosti Pražského hradu stará Jan Pařez. Nejstarší exemplář pochází z 9. století.
marianne.cz
Zdroj článku

Související články

Tradice
Klokočí: Babičky se s ním modlily i zdobily, dnes je téměř zapomenuto

Klokočí: Babičky se s ním modlily i zdobily, dnes je téměř zapomenuto

Tradice
Tradiční trdelník nepochází ze Staromáku. Jeho cesta do stánku byla dlouhá

Tradiční trdelník nepochází ze Staromáku. Jeho cesta do stánku byla dlouhá

Tradice
Naši předci se snažili bouřky zahnat. Měli způsob i proti krupobití

Naši předci se snažili bouřky zahnat. Měli způsob i proti krupobití

Tradice
Žádné hodinky, zato klekání. Dospělým dávalo přehled o čase, dětem nahánělo hrůzu

Žádné hodinky, zato klekání. Dospělým dávalo přehled o čase, dětem nahánělo hrůzu