V některých bytových domech je možné recyklovat pitnou vodu. Jak tento systém funguje?

„Systém pro recyklaci použité pitné (tzv. šedé) vody z koupelen byl v Čechách poprvé nainstalován v našem bytovém projektu Botanica K v pražských Jinonicích,“ vysvětluje Naďa Ptáčková, generální ředitelka Skanska Reality. „V praxi to znamená, že použitá voda z umyvadel, van a sprch je po přečištění znovu využívána pro splachování toalet. Pokud šedé vody z uvedených zdrojů nebudou stačit, bude systém doplněn zachycenou dešťovou či pitnou vodou. Při vývoji tohoto projektu jsme spolupracovali jak s místními odborníky, tak se zahraničními kolegy ze Skanska, kteří obdobné zelené řešení použili v projektech z oblasti pozemního stavitelství v Evropě i v Americe.“

Promotion