Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Novinky

4 typy tepelných čerpadel a jejich výhody i nevýhody

Info ikona
4 typy tepelných čerpadel

Řešíte vytápění domu a rozhodujete se, který typ čerpadla zvolit? Tepelné čerpadlo je jedním z alternativních zdrojů energie a zároveň jedním z nejvíce komfortních zdrojů.

Promotion | 18. 01. 2021

Jaké jsou podmínky k tomu, abyste mohli optimálně vytápět své obydlí právě čerpadlem, abyste se mohli k jednomu z typů přiklonit?

Jak to funguje?

Tepelná čerpadla fungují podobně jako chladničky. Využívají speciální látky – takzvaná chladiva – která se stlačením zahřívají, následně se pomocí expanze ochlazují a mění se v plyn. Tepelné čerpadlo získává teplo z venkovního prostředí – tedy ze vzduchu, vody nebo země.

1. Země/voda

Tepelné čerpadlo země voda získává energii ze země, a to dvěma možnými způsoby podle rozlohy pozemku. U velkých pozemků se umístí takzvaný zemní/horizontální kolektor. V případě, že pozemek nemá dostatečnou plochu, provádí se geotermální vrt, který je též označován jako vertikální kolektor.

Výhodou tohoto řešení je, že kolektory i vrt nabízí stabilní zdroj tepla. Nevýhodou je však to, že potřebné zemní práce jsou finančně velmi nákladné.

2. Vzduch/voda

Tepelné čerpadlo vzduch voda přenáší teplo z venkovního vzduchu do vody v topení nebo do zásobníku vody. Tepelná čerpadla vzduch voda jsou snadná na instalaci a jejich pořízení je rovněž méně nákladné než v případě systému země/voda.

Co je ale považováno za nevýhodu je fakt, že venkovní jednotka je hlučná. Pokud navíc nebude kvalitně nainstalována, bude docházet i k vibracím. Nevýhodou je pak i větší spotřeba elektrické energie, zejména oproti čerpadlům typu země/voda.

3. Vzduch/vzduch

V případě tohoto typu tepelného čerpadla se získává energie z venkovního vzduchu. Následně je energie předávána přímo do vzduchu v místnosti (za pomocí odpařování a následné kondenzace). Právě k procesu odpařování a kondenzace dochází v takzvaném tepelném výměníku. Výhodou je jednoduchá instalace a nízké pořizovací náklady. Nevýhodou je opět hlučnost venkovní i vnitřní jednotky.

4. Voda/voda

Pro účely vytápění systémem voda/voda se obvykle používají studny. První z nich obvykle slouží jako zdrojová a druhá jako vsakovací. Voda koluje z jedné studny do druhé a během tohoto procesu dokáže výměník odebrat teplo.

Výhodou je stabilita zdroje a vysoká efektivita vytápění. Nevýhodou jsou pak vyšší náklady na pořízení všech komponentů a jejich servis.