Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >

Vyrazte na kouzelnou procházku nad lomem s jedinečnými vyhlídkovými objekty

Info ikona
Vyrazte na kouzelnou procházku nad lomem s jedinečnými vyhlídkovými objekty

Procházkový okruh kolem dosloužilého pískovcového lomu nad Horní Bečvou se dočkal nových tras a vrcholové vyhlídky z pera architektů z ateliéru Henkai architekti. Cílem je vrcholová část kopce. Z dramatického terénu zde vyrůstají tři vyhlídkové objekty, tři subtilní prázdné krychle. Objekty jsou jemně umístěné do stávající terénní modelace mezi balvany.

Terezie Benoni | 9. 02. 2022

Vyhlídka se nachází v CHKO Beskydy ve východní části katastru obce Horní Bečva. Kopec je vklíněn do hlavního údolí Bečvy v blízkosti rekreační vodní nádrže Horní Bečva. Zalesněný vrcholek se tyčí nad levým břehem Rožnovské Bečvy, a je obklopen rozptýlenou zástavbou rodinných a rekreačních objektů. Jižní část kopce je tvořena z části nestabilní stěnou bývalého pískovcového lomu. Lokalita je významná jako referenční lokalita typických ciežkowických pískovců. Zadáním pro architekty z ateliéru Henkai architekti bylo zpřístupnit vrcholové partie kopce pro pěší. „Navrhli jsme síť nových pěších tras, které přirozeně pracují se stávajícím terénem. A dále jsme se snažili jemně rozvinout a doplnit stávající kvality místa (skalní vrcholové partie, lom, různorodý lesní porost, výhledy). Svahy a vrcholek kopce je nyní dostupný třemi vyhlídkovými stezkami, které propojují hlavní místa výhledů a vytvářejí novou okružní cestní síť, jež se napojuje na blízkou komunikaci a přilehlé parkoviště před kamenolomem,“ popisují autoři projektu.

Galerie: Vyhlídková trasa nad Horní Bečvou
Mohlo by se vám líbit

Kudy na vyhlídky vyrazit?

Mírnější trasa vede nově vysázeným lesem se směsicí místních druhů dřevin, které budou v budoucnu sloužit jako arboretum odkazující na blízkou okolní krajinu. V místě sedla pod skalnatým vrcholkem návštěvníci vystoupají na malou vyhlídkovou piknikovou platformu. „Inspirací zde byly staré zarostlé ruiny kamenných základů rozeseté po Beskydech, dokladující osídlení a hospodaření předků v nejzapadlejších koutech krajiny.  Vyhlídková plošina je vymezena od okolí nízkými suchými zídkami (základy domu), které vytvářejí rovinu mírně vyčnívající z rostlého terénu. Zídky slouží také k posezení a vyhlídce západním směrem do údolí Bečvy přes přehradní nádrž,“ vypráví Henkai architekti. Strmější trasa vede kousek za korunou lomu. V polovině horní lomové hrany, která je stabilní, je umístěna vykonzolovaná kovová vyhlídková lávka s podlahou z pororoštu, který umocní dojem z výhledu a navodí jemné chvění. Malá vyhlídka je odpočinkovým mezibodem při výstupu prudkým svahem a zároveň návštěvníkům zpřístupňuje přímý pohled na stěnu lomu, kde nyní probíhá přirozený sukcesivní proces. Cílem je vrcholová část kopce. Z dramatického terénu zde vyrůstají tři vyhlídkové objekty, tři subtilní prázdné krychle. „Objekty jsou jemně umístěné do stávající terénní modelace mezi balvany. Terén nemají narušit. Jsou jen jakýmsi architekturou vymezeným volným prostorem, který má vybízet k zastavení a spočinutí uprostřed lesa. Hlavní vyhlídka je umístěna přímo na vrcholu a umožňuje výhled přes lomovou stěnu do okolní krajiny luk a strání. Zbylé dva vyhlídkové body jsou zamýšleny jako místa pro pobyt, zamyšlení a posezení při pohledu do interiéru lesa, na jedné straně smrkového, na druhé borového. Pro vybudování zpevněných a nezpevněných stezek a opěrných zídek byl použit jako hlavní stavební materiál kámen a šotolina přímo z lomu. Stezky jsou doplněny mobiliářem z dubového dřeva. Z bezpečnostních důvodu je lom od okolí vymezen jednoduchými raženými dřevěnými dubovými kůly s lanovím. Nosná konstrukce objektů je montována z profilů a dílů z žárově pozinkované oceli v následné černé úpravě. Podlahy a konstrukce stropů jsou dřevěné fošnové,“ uzavírají autoři projektu.

 

Mohlo by se vám líbit