Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >

1. K účasti na akci Vichy Neovadiol testing (dále jen “akce”) je třeba, aby se účastník akce (dále jen “účastník”) zaregistroval prostřednictvím formuláře, který je umístěn v článku o novém krému Vichy Neovadiol (dále jen “produkt") na webové stránce www.marianne.cz.

2. Ve formuláři je třeba pravdivě vyplnit veškeré povinné položky včetně zodpovězení ve formuláři uvedených otázek.

3. Akce probíhá od 23. 3. 2017 do vyčerpání zásob produktu, viz dále níže.

4. Účastník se může registrovat pouze jedenkrát, při podezření na porušení tohoto pravidla může být účastník z účasti na akci vyloučen.

5. Prvních 50 účastníků obdrží na základě údajů vyplněných v registračním formuláři prostřednictvím poštovního či jiného obdobného doručovatele plnohodnotný produkt, dalších 500 účastníků obdrží vzorek produktu (nebo jiný obdobný výrobek), který budou moci vyzkoušet a otestovat. 50 účastníků, kteří obdrží plnohodnotný produkt, bude po několika týdnech od obdržení produktu znovu osloveno organizátorem či partnerem akce (viz níže) s dotazem na spokojenost s produktem s možností předání zpětné vazby organizátorovi či partnerovi akce.

6. Produkty budou účastníkům rozesílány do vyčerpání jejich zásob.

7. Účastníkovi nevzniká nárok na zaslání produktu, ani jiného náhradního plnění například v případě vyčerpání zásob či v případě, že produkt nebude účastníkovi doručen.

8. Účastník výslovně souhlasí, že jím ve formuláři uvedené osobní údaje mohou být předány partnerovi akce, společnosti L'ORÉAL Česká republika s.r.o., a dále že odpovědi uvedené ve formuláři mohou být zveřejněny v tisku, online (včetně sociálních sítí) či jiným obdobným způsobem.

9. Akce se dále řídí pravidly účasti na akcích a podmínkami ochrany osobních údajů definovanými ve Všeobecných podmínkách společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. (dále jen “všeobecné podmínky”), které jsou v platném a účinném znění k dispozici zde: http://burda.cz/cs/pro-ctenare/podminky-soutezi-a-predplatneho.

10. Organizátor akce může pravidla akce kdykoli změnit, či akci bez náhrady zrušit.

11. Účastí na akci akceptuje účastník tato pravidla a všeobecné podmínky (viz bod 9) v celém jejich rozsahu.