Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Úžasné ženy

Den rovného odměňování: Stejný plat pro ženy i muže je stále sci-fi

Také se cítíte být obětí každodenního shonu? Máte pocit, že neustále zápasíte o profesní postup? Nezapomínejte, že některé bitvy jsou společné pro všechny. Den rovného odměňování, který se letos koná 6. března, představuje více než jen číslo v kalendáři; je to připomínka nerovnosti, která přetrvává v naší společnosti, a zároveň výzva k akci.

Rozdíly, které nás dělí

Ačkoli se mnohým může zdát, že boj za rovné odměňování je bojem minulosti, čísla nás rychle vyvedou z omylu. V České republice, podobně jako v mnoha jiných zemích, pracují ženy v průměru o 65 dní déle, aby dosáhly stejného výdělku jako muži. Tato statistika není jen suchým faktem, ale živý příběh mnoha žen, které denně čelí nerovnosti na pracovišti. Podle Eurostatu totiž ženy v České republice vydělávají průměrně o 17,9 % méně než muži. Po letech snižování gender pay gap (GPG) – v roce 2021 dosáhl zatím nejnižší úrovně 15 % – tak dochází k opětovnému nárůstu. Kroky ke snížení totiž nebyly systémové, ale jednorázové.

Význam vzdělání a kariéry

Přestože ženy často převažují ve vzdělání, paradoxně se toto vzdělání neprojevuje v rovnosti odměňování. Při bližším porovnání výdělků žen a mužů ve srovnatelné kategorii zaměstnání najdeme nejvyšší rozdíly v kategorii řídících pracovníků a zákonodárců, kde muži převažují nejen početně, ale i svým výdělkem; rozdíl v mediánovém příjmu za rok 2022 činí více než 16 000 Kč měsíčně.

Následuje kategorie specialistů a specialistek, kam patří i lékařské pozice a vyučující, kde naopak početně převažují ženy, ale rozdíl ve výdělku dosahuje 11 940 Kč v neprospěch žen. Rozdíly ve výdělku se navíc prohlubují s postupujícím věkem, což má za následek, že ženy, které se vracejí na trh práce po rodičovské dovolené, čelí větším obtížím při dosahování spravedlivého odměňování.

„Nerovné odměňování většinou není ze strany zaměstnavatele záměrné. Stále více z nich má zájem aktivně zjistit, zda mají férově nastavené odměňování žen a mužů. Umožňuje jim to efektivněji využít a rozvinout kariérní potenciál všech zaměstnaných,“ říká Lenka Simerská, hlavní gestorka Rovné odměny, projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, který se i letos stal odborným partnerem konference Equal Pay Day.

Směrem k flexibilitě

Jedním z klíčů k řešení tohoto problému je flexibilita pracovního prostředí. Přizpůsobení pracovní doby, možnost práce z domova a podpora pro rodiče malých dětí jsou zásadní kroky, které mohou pomoci snížit rozdíl v odměňování mezi pohlavími. Tyto opatření nejenže podporují ženy v jejich profesním růstu, ale také umožňují firmám plně využít potenciál všech svých zaměstnanců.

Role vzdělávání a advokacie

Organizace jako BPWCR hrají klíčovou roli v osvětě a podpoře žen v jejich boji za rovné odměňování. Vzdělávací programy, mentoring a iniciativy pro podporu ženského podnikání jsou neocenitelné pro zvyšování povědomí a podporu žen v jejich kariérním a osobním rozvoji.

„Cítím obrovskou změnu v přístupu, která dává naději, že se s problémem odlišného přístupu a gender pay gap vyrovnáme. Když jsme začínali, většina lidí si s těmi informacemi nevěděla rady a řada žen tvrdila, že jich se takový rozdíl netýká. Postupně ale přicházely další informace od nás i ze zahraničí, první firmy zahájily analýzy své situace i certifikace, o problematiku se začala více zajímat média. Je celá řada společností, které se problematice pravidelně věnují a mají takové programy, které rozdíly odstraňují,“ říká Lenka Šťastná, prezidentka BPWCR

Info ikona
Lenka Šťastná
Měření

Transparentnost a legislativa

Ministerstvo práce a sociálních věcí přistupuje k problému rovného odměňování vážně, což se projevuje vývojem nástrojů pro analýzu a transparentnost odměňování. Legislativní úpravy a zvyšování transparentnosti na trhu práce totiž představují nezbytné kroky k odstranění stávajících nerovností.

Vlajkovým projektem a vyvrcholením kampaně, kterou BPWCR celoročně vede, je pak dvoudenní mezinárodní konference Equal Pay Day, která je unikátním spojením konference a vzdělávání. Letošní 15. ročník s tématem Příležitost se uskuteční ve dnech 11. a 12. dubna v Praze a představí tři desítky vystupujících a 80 mentorek z Čech i ze zahraničí a přiláká stovky mužů i žen z řad managementu, byznysu, veřejné správy a diplomacie.

 

Info ikona
BPWCR

Vize budoucnosti

Den rovného odměňování nám připomíná, že ještě máme před sebou práci, ale zároveň slavíme, co jsme už dokázaly. Příběh tohoto dne není jen o nás ženách; je to příběh celé naší společnosti a touha po světě, kde je každý ohodnocen spravedlivě, a to bez rozdílu pohlaví.

Nikdo v tomto úsilí není sám. Každý krok, i ten nejmenší, který uděláme směrem k rovnosti, je důležitý. Den rovného odměňování nám připomíná, že když budeme pracovat společně, můžeme vytvořit spravedlivější a rovnější svět pro nás všechny.

Související články

Dům
Překvapivá proměna stoletého domu v Košicích: Romantické bydlení se skandinávskými prvky

Překvapivá proměna stoletého domu v Košicích: Romantické bydlení se skandinávskými prvky

Zábava
Horoskop od 20. května: Panny mají zachovat klid, Býci se nebránit změnám

Horoskop od 20. května: Panny mají zachovat klid, Býci se nebránit změnám

Dobrý nápad
Pažitku zná každý, ale její květy používá málokdo. Změňte to a nebudete litovat

Pažitku zná každý, ale její květy používá málokdo. Změňte to a nebudete litovat

Dům
„Tahá“ si domů rozpadlé kusy nábytků z blešáků a přišla na to, jak si domov zařídit levně, ale stylově

„Tahá“ si domů rozpadlé kusy nábytků z blešáků a přišla na to, jak si domov zařídit levně, ale stylově