Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Životní styl

Jak na založení firmy

Info ikona
Založení firmy

Podnikání pod společností přináší oproti podnikání jako OSVČ řadu výhod. Právě z tohoto důvodu se stále více podnikatelů zajímá o možnost založení si vlastní společnosti.

Promotion | 19. 11. 2020

Založení firmy není zrovna jednoduchý a nejrychlejší proces, ale s důkladnou přípravou se obejdete i bez pomoci právníka nebo jiného profesionála.

Zákládající dokument společnosti

Založit společnost lze zakladatelským právním jednáním. Dokument, na základě kterého se zakládá společnost, je buď prohlášení zakladatele o založení společnosti, které zákon označuje jako zakladatelskou listinu, anebo v případě, že společnost zakládá více osob, uzavřou mezi sebou zakladatelé smlouvu o založení společnosti. Zákonné označení zakladatelské smlouvy zní buď společenská smlouva nebo stanovy, a to podle toho, jakou společnost se rozhodnete založit.

Zakladatelské právní jednání musí obsahovat všechny náležitosti, které požaduje občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Zakládající dokument společnosti musí mít formu veřejné listiny, což znamená, že musí být sepsán notářem.

Ne všechny informace na internetu jsou pravdivé

V dnešní době platí, že si veškeré potřebné informace najdete z pohodlí domova během pár minut. To ale neznamená, že jsou všechny informace dostupné na internetu pravdivé a můžete jim bezmezně důvěřovat. Rozhodně se proto vyplatí vždy si veškeré získané informace ověřovat a nevěřit jedinému zdroji.

Proces zakládání společnosti není v tomto ohledu výjimkou. Pokud nechcete studovat příslušné zákony, existuje spousta článku popisující jednotlivé fáze založení společnosti včetně detailního postupu. Dávejte si ale pozor, z jakého zdroje čerpáte. Zpravidla platí, že čím známější a navštěvovanější stránka, tím spolehlivější budou informace.

U založení společnosti byste si kromě důvěryhodnosti stránky měli hlídat také datum publikace konkrétního článku. Zákony se mění i několikrát během jednoho roku, a proto si můžete být téměř jistí, že to, co platilo před pěti lety, už neplatí dnes. Vždy proto čerpejte informace z nejnovějších článků, máte tak větší jistotu, že informace budou aktuální.

Co dál po založení společnosti?

Pokud v rukou držíte zakladatelské právní jednání vyhotovené notářem, Vaše práce ještě není zcela u konce. Vyhotovením společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny je sice společnost slovy zákona založena, ale pro to, aby vznikla, je třeba zápis v obchodním rejstříku. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku se podává k soudu, který poté zápis provede, ovšem jen za předpokladu, že návrh obsahuje všechny požadované náležitosti.

Pokud se Vám založení společnosti zdá složité a máte pocit, že tomu i po přečtení snad každého dostupného návodu pořád úplně nerozumíte, spoustu času i starostí Vám ušetří obránit se na profesionála a nechat si firmu založit právníkem nebo specializovanou společností.