Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Životní styl

Miliarda dolarů na udržitelnou výrobu kakaa

Jak největší světový výrobce čokolády zachraňuje kakao?

Promotion | 13. 01. 2020

Uplynul jeden rok od okamžiku, kdy společnost Mars, jeden z největších světových výrobců cukrovinek, ohlásila svůj akční plán Kakao pro nadcházející generace (Cocoa for Generations Plan). Jeho součástí je investice ve výši 1 miliardy dolarů. Cílem je do roku 2025 zajistit plně udržitelný dodavatelský řetězec kakaa s plně dohledatelným původem. Jaké konkrétní kroky plán zahrnuje a co se již společnosti podařilo uskutečnit, nám prozradila Zuzana Lošáková, Corporate Affair Director společnosti Mars pro Střední Evropu.

Před nedávnem Mars spustil svůj globální plán pro přeměnu dodavatelského řetězce na plně udržitelný s transparentní. Čeho se dosud podařilo dosáhnout?

Společnost navázala partnerství s nevládními organizacemi a pomohla více než 272 000 zemědělcům s certifikací, distribuovala jim více než 3,5 milionu sazenic kakaa a rozvinula svůj přístup k lidským právům podporou komunit pěstitelů kakaa ve svém dodavatelském řetězci.

Zatímco na našem trhu odvětví čokolády a cukrovinek stále roste, globální dodavatelský řetězec kakaa čelí několika hrozbám, mezi které patří nebezpečí dětské práce, nízkých příjmů drobných zemědělců a nepřímo také důsledky globálního oteplování, jako je rostoucí odlesňování a zemědělství v chráněných lesních oblastech. Jako jeden z největších světových producentů čokolády čelí Mars těmto problémům v první linii. Vyzvali jsme ale také nevládní organizace, globální společnosti a vlády ke spolupráci na nápravě.

pr
Kakaový bob

V čem konkrétně spočívá plán společnosti Mars?

Definovali jsme tři nejnáročnější oblasti našeho současného dodavatelského řetězce a na ty se zaměřili. Jsou to ochrana dětí, ochrana lesů a zlepšení příjmů zemědělců. Pro každou z těchto oblastí jsme dále navrhli zvláštní akční plán.

Naše úsilí je také zaměřeno na vytvoření budoucnosti, kde prosperují všichni, a proto je klíčové pomáhat zemědělcům zvyšovat produktivitu, diverzifikovat jejich příjmy a umožnit ženám a komunitám, aby se staly součástí této změny. Vytvořili jsme zemědělskou poradenskou síť, kde jsou ‚kakaový doktoři‘ školeni, aby se naučili, jak zajistit rozkvět svých farem vzkvétali, ale také jak podporovat komunity pěstitelů kakaa. Do programu je nyní zapojeno přibližně 20 000 místních farmářů.

O výsledcích projektu jsme poprvé informovali během setkání World Cocoa Foundation v Berlíně. Podle zprávy obdrželo více než 180 000 zemědělců prémie za produkci kakaa, Mars také distribuoval zemědělcům více než 3,5 milionu sazenic kakaa a organizoval osobní školení o farmářských postupech pro více než 74 530 zemědělců. Společnost také zmapovala přes 126 000 hranic zemědělského hospodářství a distribuovala přes 428 000 vzrostlých stromů více než 30 000 farmářů.

pr

Jak konkrétně se snažíte o zlepšení životní úrovně lidí v dodavatelském řetězci?

Intenzivně se věnujeme lidským právům. To zahrnuje posílení postavení žen a komunit v kakaovém sektoru prostřednictvím školení o finanční gramotnosti, poskytování mikrofinancování, monitorování dětské práce a pořádání osvětových setkání o nebezpečí dětské práce.

Zaměřujeme se na ženy, protože jsou často zodpovědné za velkou část zemědělské práce a za rozhodování o výživě, bezpečnosti a vzdělávání dětí. Poskytnout přístup k finančnímu školení nebo úvěr je velký rozdíl! Prostřednictvím našeho partnerství se společností CARE International a jejími finančními organizacemi na pomoc vesnicím jsme získali již více než 6 000 členů, z nichž většina jsou ženy z Pobřeží slonoviny.