Spokojené děti a teplo rodinného krbu, nebo nadprůměrný plat a šplh po kariérním žebříčku? Občas to vypadá, jako by jedno vylučovalo druhé. Je tomu ale skutečně tak? Neplatí spíš, kolik rolí zastáváte, tolikrát jste člověkem?

V antickém Řecku dokázali celou divadelní hru odehrát dva herci, i když byla třeba o deseti různých postavách. Vždycky si jen dali před obličej jinou masku, a rázem zastávali roli té či oné mužské nebo ženské postavy. I my dnes žijeme v takové malé řecké tragédii. Na rozdíl od antických herců si však ne vždy uvědomujeme, že před obličejem nějaké masky měníme a jak moc se promítají do našeho chování a prožívání. Zejména, když si bereme ty opačného pohlaví.

Žít na prknech, která znamenají svět, byť nevědomky, může mít i své výhody. V každé roli můžeme být úplně jiným člověkem, a když změníme práci, školu, partnera, zeměpisnou polohu nebo třeba jen kalendářní rok, můžeme zkusit tu či onu roli přepsat a začít ji hrát jinak. Změna je vždy možná, říkával kanadský psychiatr Eric Berne, který jako první popsal, že se v životě řídíme jakýmisi životními scénáři. Ty jsme bedlivě odkoukali v raném dětství obvykle od našich nejbližších a teď jsou fyzicky vepsány do našeho mozku a my je už pouze automaticky následujeme. Pro nás postčechoslováky je však zásadní problém v tom, že...

...CELÝ ČLÁNEK NAJDETE SRPNOVÉ MARIANNE!

Marianne

Promotion