Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
 1. Stránka www.marianne.cz/frisco je určena pouze pro osoby starší 18 let.

 2. Soutěž o alkoholické nápoje Frisco (dále jen “akce”) je určena pouze pro osoby starší 18 let. Účastník akce (dále jen “účastník”) musí být starší 18 let.

 3. Celá akce se řídí zásadami zodpovědné konzumace alkoholu.

 4. Účastníci akce a uživatelé stránky www.marianne.cz/frisco se zavazují, že obsah této stránky nebudou sdílet s osobami mladšími 18 let.

 5. Cílem akce není nabádat k nezodpovědné, nebezpečné, nadměrné či nedobrovolné konzumaci alkoholu.

 6. K účasti na akci je třeba, aby se účastník zaregistroval prostřednictvím příslušného formuláře, který je umístěn na webové stránce www.marianne.cz/frisco.

 7. Ve formuláři je třeba pravdivě vyplnit veškeré povinné položky.

 8. Akce probíhá ve dnech 3. – 16. 7. 2017.

 9. Po skončení akce bude z registrovaných účastníků vylosován jeden výherce, který obdrží 4 balení různých příchutí alkoholického nápoje Frisco.

 10. Partnerem akce je Frisco (společnost Plzeňský Prazdroj, a.s.)

 11. Výherce bude kontaktován na základě údajů uvedených ve formuláři.

 12. Účastník výslovně souhlasí, že jím ve formuláři uvedené osobní údaje budou automaticky i manuálně zpracovávány partnerem akce, kterým je společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., IČ: 453 57 366, U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, doručovací číslo: 304 97, jako správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů pro marketingové a obchodní účely, včetně zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uvedené údaje mohou být v agregované podobě zpřístupněny mateřským společnostem správce pro statistické účely. Souhlas poskytuje účastník výše uvedenému partnerovi akce na dobu neurčitou. Účastník bere na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné a že má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, jakož i právo požádat správce o vysvětlení, nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav a další práva dle § 11,12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. Dále má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Partner akce bude zajišťovat rozesílání vzorků.

Předchozím odstavcem není dotčen způsob zpracovávání osobních údajů organizátorem akce, společností BURDA Praha, spol. s r.o. (dále jen “organizátor akce”) jako správcem, jak je dále uvedeno v bodě 13 těchto pravidel.

 1. Akce se dále řídí pravidly účasti na akcích a podmínkami ochrany osobních údajů definovanými ve Všeobecných podmínkách společnosti BURDA Praha, spol. s r.o. (dále jen “všeobecné podmínky”), které jsou v platném a účinném znění k dispozici zde: http://burda.cz/cs/pro-ctenare/podminky-soutezi-a-predplatneho.

 2. Organizátor akce může pravidla akce kdykoli změnit, či akci bez náhrady zrušit.

 3. Účastí na akci akceptuje účastník tato pravidla a všeobecné podmínky (viz bod 13) v celém jejich rozsahu.