Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Zábava

Den sv. Patrika: Víte, proč se v západních zemích slaví?

Info ikona
Svatý Patrick

Kdybychom se lusknutím prstu mohli přesunout do jiné země, pak bychom si 17. března bez diskuze zaletěli do Irska. Právě v tento den si Irové užívají státní svátek a společně oslavují svatého Patrika, mnicha a misionáře, který se významným způsobem podílel na šíření křesťanství v Irsku.

Na začátek si uděláme malý exkurz do dávné historie. Podle Ulsterských análů se sv. Patrik narodil v roce 387 v Anglii, avšak moderní historikové se domnívají, že přesnější je rok 415. Ať tak či onak, mladý Patrik byl v šestnácti letech unesen irskými nájezdníky do Irska. V otroctví strávil bezmála šest let a během této doby v něm vzrostl zájem o křesťanství. Patrik si údajně myslel, že otroctví je trestem za jeho doposud bezbožný život. Po návratu do rodné země proto neváhal a stal se mnichem.

Mohlo by se vám líbit

Irské vidění

Patrik by v Anglii pravděpodobně zůstal, kdyby jedné noci neměl zvláštní sen, vidění. „Tenkrát jsem měl vidění, viděl jsem člověka řečeného Viktorikus, který přišel z Irska s množstvím dopisů a jeden z nich mi dal přečíst. Na prvním řádku stálo napsáno: Hlas Irů – a jak jsem četl dále začátek toho dopisu, zdálo se mi, že slyším jejich hlasy, které patřily lidem z oněch Volkatských lesů, které se nacházejí u Západního moře. Jako by mě jednohlasně volali: Prosíme tě synu, přijď opět do našeho středu... Já jsem po nich rovněž velmi silně zatoužil, a vtom jsem se probudil. Sláva Bohu, že po mnoha letech Pán uslyšel jejich nářek a splnil jejich přání,“ píše sv. Patrik v latinském listu Confessio.

A tak se sv. Patrik znovu vydal do Irska. I když některé zdroje praví, že se stal biskupem v severoirském městečku Armagh, dosud neexistují prameny, které by toto tvrzení potvrdily. Přesto je jasné, že sv. Patrik byl v Irsku vnímán jako důležitá osobnost, která se podílela na šíření křesťanské víry. Jedna z irských legend dokonce praví, že sv. Patrik vyhnal z Irska hady. Jiná zase hovoří o tom, že sv. Patrik vydržel na vrcholu hory Croagh Patrick čtyřicet dnů bez jídla a pití. Sv. Patrik zemřel v druhé polovině 5. století, a téměř ihned po smrti byl uctíván jako světec.

Info ikona
Den sv. Patrika

Zelená je dobrá

Oslavy sv. Patrika možná v současné době pozbývají na duchovním významu, ale to nic nemění na tom, že každý malý Ir a Irka ví, kdo sv. Patrik byl. Nedílnou součástí oslav je zelená barva, která symbolizuje zelený trojlístek. Podle pověsti využíval sv. Patrik jetelový trojlístek k vysvětlení principu Nejsvětější Trojice. A tak 17. března můžete nejen v Irsku potkat lidi v zeleném oblečení či zelených doplňcích s trojlístkem. Zároveň si Irové v tento den dopřávají zelené pochoutky v čele se zelenými těstovinami, pistáciovou zmrzlinou nebo zeleným pivem.

Zdroj: britannica.com

Mohlo by se vám líbit