Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Zábava

TEST empatie: Jak moc se dokážete vcítit do druhých?

Info ikona
Matka a dcera spolu prožívají stresovou situaci

Schopnost empatie přijde někomu naprosto přirozená, jiní se čtením pocitů druhých dost bojují. V každém případě je dobré, když ji člověk má, ale zároveň má i své nevýhody. Zjistěte, jak jste na tom s empatií vy.

Tereza Čaladi | 14. 04. 2023

Empatie je často označovaná jako umění vcítit se do druhých. Empatický člověk dokáže porozumět tomu, co ostatní lidé cítí, vidět věci z jejich úhlu pohledu a představit si sebe na jejich místě. Jednoduše když vidí někoho, kdo nějakým způsobem trpí, například má zlomené srdce, cítí se, jako by si tím procházel sám. A díky tomu dokáže jejich emoce pochopit a obvykle na ně v důsledku toho vhodně reagovat.

Jedná se přitom částečně o schopnost vrozenou, částečně naučenou. Empatii totiž ovlivňuje genetika i socializace. Geny předané od rodičů přispívají celkově ke vzniku osobnosti včetně sklonu k empatii, sympatii a soucitu. Na druhé straně člověka ovlivňuje i výchova a celkově přejímá přesvědčení a hodnoty nejenom od rodičů, ale i od vrstevníků, různých komunit a společnosti celkově. A to vše může ovlivnit to, jak moc bude člověk empatický. Studie přitom zjistily, že je míra empatie o něco vyšší u žen než u mužů.

Empatie vs. sympatie vs. soucit

Na základě tohoto popisu vám možná v hlavě naskočila i slova jako „sympatie“ a „soucit“, která mají k empatii blízko. Nejedná se ale o jedno a to samé, Empatie znamená, že cítíte, co cítí dotyčný trpící člověk, jak je zmíněno výše. Sympatie znamená, že dokážete pochopit, co daná osoba cítí. Vyplývá to ale spíše z různých okolností, které k tomu vedou. Například pokud někdo někomu zemře. Ale neprožíváte s nimi jejich bolest. Soucit posouvá empatii a sympatii dál. Když jste soucitní, cítíte bolest druhého (empatii) nebo rozpoznáte, že ten člověk trpí (sympatie), a pak se ze všech sil snažíte zmírnit jeho utrpení. Původ slova soucit (anglicky compassion) pochází z latiny a znamená „trpět s“.

Mohlo by se vám líbit

Pozitiva empatie

Pokud je člověk empatický, skýtá to mnoho výhod.

  • Empatie ulehčuje budová sociálních vazeb s ostatními. Tím, že pochopíte, co lidé cítí, budete schopni vhodně reagovat v sociálních situacích. Navíc jak výzkumy potvrdily, mít sociální vazby je důležité pro psychickou pohodu člověka.

  • Vcítit se do druhých vám pomůže naučit se regulovat své vlastní emoce. Pokud si dokážete uvědomit, jak se cítí druzí, dokážete nejspíš pozorně číst i vlastní emoce. To vám dává možnost je lépe řídit. Například když rozpoznáte blížící se stres, dává vám to možnost s ním lépe pracovat.

  • Empatie může dělat svět lepším. Často, když empatický člověk vidí někoho trpět, projeví soucit a snaží se mu pomoci. Připomíná tak, že pomáhání druhým je stále důležité a dává smysl. To lze vztáhnout k tomu, že když šéf v práci vycítí, že toho má jeho podřízený hodně, tak mu uleví.

Na co by si měli dát empatičtí lidé pozor

Empatický člověk tedy může konat dobro, jelikož k tomu má dobré předpoklady, ale empatie má zároveň svou daň. Dotyčný si musí dát zejména pozor, aby nemyslel na druhé příliš. To by potom totiž mohlo vést k tomu, že bude zapomínat sám na sebe. A to nikdy nekončí dobře.

Zároveň ho empatie může dovést k tomu, že bude příliš přemýšlet o emocích druhých lidí, což může vést k úzkosti. Je tak potřeba dát si pozor na to, kdy je to tak akorát, a kdy už je to příliš.

A v neposlední řadě může empatie ovlivnit vztahy dotyčného. Může totiž vést k tomu, že vždy chápe pocity toho druhého a když vidí, že ho něco vnitřně trápí, může jít proti svým vlastním přesvědčením, což mu později může uškodit. Například když řekne partnerovi po hádce, že chápe, že se jen rozčílil, že to nemyslel vážně, ale jeho slova dotyčné/mu ve skutečnosti ublížila.

Jednoduše i empatický člověk by se měl dávat na první místo. A pokud vás zajímá, jak jste na tom s empatií vy, můžete to zjistit v následujícím testu.

Mohlo by se vám líbit
Zdroj článku