Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Zábava

Test osobnosti, který vám svými přesnými výsledky dokáže poradit i v oblasti vztahů

Info ikona
Přemýšlející žena s tabletem

Typologie osobnosti se řeší už spoustu let. Dovoluje totiž člověku lépe pochopit nejenom sebe a své fungování, ale i druhé. V minulosti se jí zabýval například psychiatr a psychoterapeut Carl Gustav Jung. Tento v současné době velmi populární a komplexní test na jeho zjištění navazuje a rozšiřuje je.

Tereza Čaladi | 17. 04. 2023

Carl Gustav Jung je považovaný za otce analytické psychologie a již na počátku 20. století vytvořil základní typologii osobnosti, kterou se potom inspirovalo mnoho dalších teorií. Rozdělil lidi na introverty a extroverty, tedy na ty, kteří se zaměřují na svůj vnitřní svět, a na ty, kteří na ten vnější. Zároveň nahlížel na lidi skrz jejich kognitivní funkce, které se soustředí na poznávání člověka. Na něj později navázala Katharine Cook Briggsová, která byla původem učitelka, a její dcera Isabella Briggsová Myersová, které jeho teorie rozšířily a vyvinuly jednoduchý způsob, jak popsat pořadí jungiánských preferencí každého člověka – tak se zrodily čtyřpísmenné zkratky a test Myers-Briggs Type Indicator (MBTI). Právě na jejich zjištěních test 16Personalities stojí a je doplněný ještě o páté písmenko.

Co o vás test prozradí?

Výsledkem testu je typ osobnosti označený pěti písmenky. Každé označuje přitom jednu z následujících oblastí vaší osobnosti:

  1. Extrovert (E) x Introvert (I): jak interagujete s lidmi kolem sebe

Extroverti získávají energii ze sociálních aktivit, introvertům ji to ubírá a čerpají ji, když jsou sami.

  1. Smysly (S) x Intuice (N): způsob, jakým přijímáte a zpracováváte informace

Jedinci učící se pomocí smyslů jsou pragmatičtí a přízemní, zatímco intuitivní velmi nápadití, otevření a zvídaví.

  1. Převaha myšlení (T) x Převaha cítění (F): jak děláte rozhodnutí a zvládáte své emoce

Jedinci s převahou myšlení se zaměřují na objektivitu a racionalitu a upřednostňují logiku před emocemi. Ti s převahou pocitů to mají naopak.

  1. Usuzování (J) x Vnímání (P): váš přístup k práci, plánování a schopnost rozhodovat se

Usuzující jedinci jsou rozhodní, důkladní a vysoce organizovaní, zatímco vnímaví upřednostňují improvizaci.

  1. Asertivní (A) x Turbulentní (T): vaše sebevědomí

Asertivní lidé jsou sebejistí, vyrovnaní a odolní vůči stresu. Turbulentní jsou nesmělí a citlivější na stres.

Potom vám může vyjít například INTJ-A, ENFJ-T, ISFP-A a dalších 13 variant. Test pracuje s 16 osobnostními typy (proto se nazývá 16Personalities test), které jsou rozřazeny do čtyř skupin. Na základě vašich odpovědí zjistíte, zda patříte mezi analytiky, diplomaty, strážce nebo průzkumníky. Následně se dozvíte, jakou úlohu v dané kategorii zastáváte.

Mohlo by se vám líbit

Proč si test vyzkoušet?

Test je velice komplexní. Neprozrazuje pouze to, jací jste, to nejspíš každý tak nějak tuší. Ale dokáže vám zodpovědět, jak se chováte v partnerských vztazích, nedělá mu problém určit, jací jste v práci (využívá ho mnoho firem, aby zjistilo, kdo pro ně pracuje a jak se zaměstnanci co nejlépe spolupracovat, aby vše hladce fungovalo), hřebíček na hlavičku uhodí i v otázce přátelství nebo rodičovství. A to může vést k řešení mnoha vašich problémů. Když totiž například zjistíte, že jste větší introvert, než jste tušili, a váš partner je hodně extrovertní, můžete s tím potom lépe pracovat. Navíc trvá pouhých 15 minut a je zadarmo dostupný na stránkách 16Personalities (CZ). Navíc se nemusíte ničeho bát. Nejsou žádné správné, nebo špatné odpovědi.

Vyzkoušet si ho můžete zde.

Mohlo by se vám líbit
Zdroj článku