Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Zdraví

Dobrá zpráva pro rodiče: potratům i dědičným chorobám lze předejít.

Info ikona
klinika ISCARE

Klíč k bezpečnějšímu a zdravějšímu mateřství existuje. Objevte, jak moderní genetické testování může chránit budoucí maminky před strachem z možných rizik.

Promotion | 16. 11. 2023

Touha po dítěti je hluboce přirozená a silná. Avšak realita spojená s početím, těhotenstvím a rodičovstvím může být mnohdy složitější, než se na první pohled zdá. Stále více párů se potýká s problémy při početí, což může být zdrojem stresu, negativních emocí a výzev. V takových případech je klíčové obrátit se na odborníky a prozkoumat možnosti léčby neplodnosti a asistované reprodukce.

Potraty a závažná onemocnění plodu jsou bohužel realitou, se kterou se mohou někteří budoucí rodiče setkat. Je důležité, aby páry, které procházejí těmito zkušenostmi, měly přístup k adekvátní podpoře, ať už se jedná o lékařskou péči, psychologickou podporu nebo poradenství.

Pokud se chystáte stát se rodiči, přistupujte k těhotenství s určitou lehkostí, ale zároveň si buďte vědomi možných rizik a komplikací. Informovanost a včasné vyšetření, jako je genetické testování embryí, mohou výrazně přispět k prevenci potratů a detekci dědičných onemocnění. Tato vyšetření mohou být zejména prospěšná pro ženy ve vyšším věku nebo pro ty, které mají za sebou již neúspěšné pokusy o těhotenství.

Info ikona
KLINIKA ISCARE

Nová naděje pro bezbroblémové těhotenství

Genetické testování a screening se stávají nezbytnými nástroji v oblasti umělého oplodnění a léčby neplodnosti. Genetické testování embryí je vědecká metoda, která lékařům pomáhá při odhalení vadných embryí, tím se výrazně snižuje riziko potratů, a naopak se zvyšuje šance na početí zdravého dítěte. „Je doporučována především u žen ve věku nad 35 let. Má smysl i u mladších pacientek, pokud už mají za sebou neúspěšné pokusy umělého oplodnění anebo opakovaně potrácí. Dále je pak vhodné při těžce patologických výsledcích spermiogramu, při strukturálních přestavbách chromozomů jednoho či obou partnerů a při výskytu dědičného onemocnění s rizikem postižení plodu,“ vysvětlil primář CRM ISCARE, MUDr. Jan Lacheta.  

V současnosti se jedná o standardní vyšetření, které je hrazené z pojištění, pokud ho indikuje genetik. Testování se provádí odebráním přibližně pěti buněk z embrya na pátý nebo šestý den jeho vývoje, které jsou poté poslány na genetickou analýzu. Výsledky jsou známy do 14 dnů a umožňují identifikovat chromozomální vady nebo vyloučit dědičné choroby. Veronika Faměrová, vedoucí IVF laboratoře ISCARE, ujišťuje, že odstranění pěti buněk z embrya jeho kvalitu neohrozí.

Info ikona
embryo

Screening jako prevence nejčernějších scénářů

Další metodou je genetický screening, který je zvláště užitečný u žen nad 35 let, kde vzrůstá počet embryí s náhodnými chromozomálními změnami. „Ve věku nad 35 let výrazně vzrůstá počet embryí s náhodnými změnami v počtu chromosomů, které můžeme vyloučit pomocí preimplantačního genetického screeningu. Tím urychlíme celý proces a můžeme předejít případným potratům,“ dodala Veronika Faměrová

Zájemci o doplňkové služby si na klinice ISCARE mohou také zaplatit PGT balíček laboratorních metod, které mohou zvýšit šanci na úspěšné početí. Balíček obsahuje biopsii, GERI monitoring, prodlouženou kultivaci embryí a stojí 21 900 Kč. 

Měření