Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Životní styl

Falešné vzpomínky na dětství a mládí: proč si lidé minulost přikrášlují a malují si ji na růžovo

Info ikona
Falešné vzpomínky

Vzpomínky na dětství a mládí jsou cenným pokladem, který nám umožňuje propojit se s naší minulostí. Často jsme však náchylní upravovat tyto vzpomínky a vidět minulost daleko růžověji. Jaké jsou příčiny tohoto jevu a jakým způsobem si vytváříme falešné vzpomínky? Přečtěte si psychologické a emocionální aspekty tohoto fenoménu a dopady, které může mít předělávání minulosti na lidské sebevědomí a vnímání samých sebe.

Barbora Wittová | 5. 07. 2023
Mohlo by se vám líbit

Vzpomínky budují identitu a připomínají důležité okamžiky

Vzpomínky jsou cenným pokladem v životě každého z nás. Skrze ně si připomínáme důležité události, prožíváme emoce a budujeme vlastní identitu. V průběhu času však mohou vzpomínky podléhat zkreslení a přikrášlování. Fascinující fenomén falešných vzpomínek nutí zamyslet se nad tím, proč jsme náchylní upravovat minulost a zamlčovat její méně příjemné stránky.

Důvody, proč si lidé vytváří falešné vzpomínky

  1. Neúplnost a fragmentace paměti: Naše paměť není jako fotoaparát, který pečlivě ukládá každý snímek. Vzpomínky jsou často neúplné a fragmentované. Části informací se tak zcela vytratí nebo se alespoň změní během procesu ukládání a jejich následného vyvolání. Tyto mezery v paměti mohou vést k vytváření falešných vzpomínek, kdy si náš mozek doplňuje chybějící údaje podle našich představ a očekávání.
  2. Rekonstrukce a reinterpretace minulosti: Když se snažíme vybavit si nějakou událost z minulosti, naše paměť se často ukáže jako skvělý scénárista. Nejsme pouhými pasivními příjemci informací, ale aktivně rekonstruujeme a reinterpretujeme minulost na základě našich současných znalostí, postojů a emocí. Tímto procesem se můžeme sami přesvědčit o určitých věcech, které se ve skutečnosti nikdy nestaly.
  3. Emoční filtr a selektivní paměť: Emocionální stavy mohou silně ovlivnit, jak si vzpomínky interpretujeme a jaké detaily si vybavujeme. Přirozeně jsme náchylnější si připomínat a uchovávat pozitivní a příjemné vzpomínky. Negativní zážitky často podléhají emocionálnímu filtru a mohou být zkresleny či zamlčeny. Tím dochází k postupnému přebarvování minulosti na růžovo a vytváření idealizovaných vzpomínek. Ostatně to je velmi často viditelné u matek, které na porod vzpomínají v dobrém, ačkoliv zažily silné porodní bolesti. Šťastná vzpomínka na narození dítěte totiž přebije vzpomínku na bolesti.
  4. Sociální normy a očekávání: Společnost má tendenci preferovat pozitivní a úspěšné příběhy. Vytváření ideálu minulosti může být motivováno snahou vyhovět těmto sociálním normám a očekáváním. V dnešním věku sociálních médií, kde můžeme sdílet své vzpomínky se širokou veřejností, je tlak na vykreslení života jako perfektního ještě větší. To může vést k vybírání a upravování vzpomínek tak, aby odpovídaly ideálu, který chceme prezentovat.
Mohlo by se vám líbit
„Rozdíl mezi klamnými vzpomínkami a těmi pravými je stejný jako u šperků: jsou to vždy ty falešné, které nejvíce vypadají jako pravé, nejvíce oslnivě.“ - Salvador Dalí

Dopady falešných vzpomínek na psychologickou a emocionální stránku člověka

Už více než sto let psychologové pozorují úžasnou schopnost lidí upravovat své vzpomínky takovým způsobem, že vytvářejí falešné verze minulosti, které se jeví stejně věrohodně jako skutečné vzpomínky. Tento fenomén dobře vystihuje výrok Salvadora Dalího: „Rozdíl mezi klamnými vzpomínkami a těmi pravými je stejný jako u šperků: jsou to vždy ty falešné, které nejvíce vypadají jako pravé, nejvíce oslnivě.“ Snažíme se přepsat naše vzpomínky tak, abychom si vytvořili iluzi, že můžeme jednoduše napravit všechny naše chyby, selhání a zmeškané příležitosti. Falešné vzpomínky a zkreslování minulosti však mají své psychologické a emocionální dopady. Záměrné či neúmyslné zkreslování vzpomínek může narušit naši schopnost objektivně vnímat minulost a mít realistickou představu o sobě samých. To může vést k frustraci, zklamání a narušení sebevědomí. Když se vytvářejí idealizované vzpomínky, může navíc dojít k podcenění různých výzev a těžkých životních situací, se kterými jsme se v minulosti potýkali, a tím ztrácíme možnost učit se z těchto zkušeností.

Omyly formují lidskou osobnost a dostali vás tam, kde jste dnes

Předchozí omyly a chyby jsou přitom klíčovými faktory, které nás formovaly do osoby, kterou jsme dnes. Bez těchto neúspěchů bychom neměli takovou výbavu pro budoucí výzvy. Odstranit tyto neúspěchy by bylo jako odstranit každý škrábanec a modřinu, kterou jsme získali při prvních jízdách na kole. Bez těchto zkušeností bychom se stále ploužili na kole s pomocnými kolečky. Pokud jste spokojení a šťastní takoví, jací jste dnes, můžete za to poděkovat svým neúspěchům. Nemůžete je vrátit a přepsat, a co je ještě důležitější, ani byste to nejspíš nechtěli. Tím vzniká pojem „vděčné selhání“, protože bez těchto chyb byste nebyli tam, kde jste dnes.

Zdroj článku