Přijměte sami sebe se všemi svými přednostmi i chybami. Buďte si vědomí své jedinečnosti. Hlavně musíte poslouchat sami sebe, láska k sobě samému je podstatou štěstí... Jenže kde končí zdravá sebeúcta a začíná sobectví.
This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.