„To si nezasloužím! Já pro něj/pro ni dělám první poslední, a on(a) takhle!“ Jsou vám tahle slova povědomá? Obvykle jsou důsledkem vnitřního dluhu. Dluhu, který přichází tehdy, když dlouhodobě děláme ústupky, o které ale partner nežádá, nebo „pro něj“ děláme něco, co beztak nevidí. Jak se vyhnout tomuto tichému zabijáku vztahů?

Neviditelné dluhy vznikají velmi pozvolna a nevinně, mnohdy si toho ani nevšimneme. To když jsou příliš malé. Jenže časem se mohou nasčítat do hrozivých výšin. Takovým hezkým příkladem vzniku drobného dluhu budiž: „Nechce se mi, ale tak teda dneska uvařím, když měl(a) ten těžký den.“ Možná jsem i sám unavený/á, ale z lásky k partnerovi to udělám. A vytvořím skrytý kompromis, ústupek, co nemusí být pro druhého vůbec vidět. To vše samozřejmě mlčky, s úsměvem a s nevysloveným nárokem na „spravedlivou odměnu“. Zkrátka smlouva uzavřená konkluzí, kdy partner nijak neprotestuje, a tudíž s mojí nevyslovenou smlouvou, na základě které mu poskytuju plnění, plně souhlasí a je s ní obeznámen.

Pokud pak přijde pro nás dostatečně silné „děkuji ti, miláčku“, nastane protiplnění, saldo se vyrovná a žádný dluh nevznikne. Problém zažehnán. Když je ale miláček dál v hlavě zaměstnaný prací, dětmi či jinými starostmi a ono „děkuji“ nepřijde, vznikne neviditelný dluh, o kterém partner ale neví. A vy si ho náležitě zapíšete. Až budete na růžovém obláčku, tak na něj třeba i zapomenete, ale v dobách mrzutých vytáhnete svou osobní knihu partnerových hříchů, kde bude velmi detailně popsaný. Neviditelný dluh však vznikne i tehdy, kdy by vlastně pro miláčka nebyl sebemenší problém uvařit, nebo co hůř, když by miláček ve skutečnosti vařit býval chtěl, ale nemohl, protože jste se iniciativy zhostili vy, ač neradi. To by mu vznikl u vás dluh, zatímco miláček by se třeba cítil ublížený a vy byste zase dostali malé „bezvýznamné“ minus. I ta se samozřejmě sčítají. Jak říkávala paní profesorka Chválová u nás na gymnáziu: „Správně, píši vám plus, no ale máte tu z minula nějaká minus, takže ústní zkoušení čtyři.“

Má dáti, dal

Proč to takhle funguje? V dnešní monetoteistické době, kdy...

...CELÝ ČLÁNEK NAJDETE V ÚNOROVÉ MARIANNE

titulka únor

Promotion