Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Dům

Abstraktní dům v Hlubočepích připomíná okolní skály

Info ikona
Abstraktní dům v Hlubočepých připomíná okolní skály

Navrhovaná stavba domu se snaží rozšířit přírodní kontext dovnitř pozemku a do interiérů. Z druhé strany se pak dům odděluje od „městského světa“, pro nějž se stává abstraktním tělesem, které svou formou a měřítkem koresponduje s okolními skalami v pozadí.

Terezie Benoni | 18. 05. 2023

„Navrhovaná stavba domu se snaží rozšířit přírodní kontext dovnitř pozemku a do interiérů. Z druhé strany se pak dům odděluje od „městského světa“, pro nějž se stává abstraktním tělesem, které svou formou a měřítkem koresponduje s okolními skalami v pozadí,“ vysvětluje autor projektu architekt   Szymon Rozwałka. „Navrhovaná budova se nachází na pomezí dvou různých světů: městského a přírodního. Ze severozápadní strany se do pozemku vráží klín biokoridoru táhnoucího se podél Dalejského potoka. Koridor je umocněný výraznou expozicí Hlubočepských skal.“ Forma stavby zároveň řeší nutnost správného osvětlení místností přirozeným světlem, otázku „úzkého“ vjezdu a problematickou lokalizaci sousední stavby na hranici pozemku z jižní strany.

Galerie: Rodinný dům Hlubočepy
Mohlo by se vám líbit

Zabudovaný do kopce

„V prvních krocích jsme navrhli stavbu, která byla vytvořena metodou deformace terénu. Terén měl ze severozápadní strany plynule přecházet v umělý kopec, do kterého měl být dům umístěn. Z jihovýchodní strany měl být „kopec“ podříznut, což by umožnilo vytvořit vstupní patio pod budovou, vytvořenou v té části jinou, pravoúhlou geometrií,“ vysvětluje autor projektu.  „Vzhledem k nutnosti omezit rozpočet bylo nutné výrazně zmenšit dříve navrženou budovu. Rozhodli jsme se pro riskantní způsob přímého odříznutí „nepotřebných“ prvků, což muselo výrazně zasáhnout do konečného výsledku. Takové vědomě primitivní a přímé odříznutí místy přineslo překvapivě dobré účinky, jinde byl efekt horší. Změny se týkaly téměř výhradně organické, zadní části budovy a neměly příliš velký vliv na vnitřní prostory, které podle původní koncepce vznikly střetem dvou geometrií: organické a pravoúhlé.“

O studiu  

RO_AR Szymon Rozwałka architects vzniklo roku 2011. Působí v Polsku a v České Republice.

Zdroj článku