Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Dům

Zlínský rodinný dům je zcela otevřený do okolní krajiny a nechybí mu ani zelená střecha

Info ikona
Zlínský rodinný dům je zcela otevřený do okolní krajiny a nechybí mu ani zelená střecha

Hlavní ideou při stavbě domu bylo jeho dokonalé propojení se zahradou i městem. Výhledy se tak stávají absolutní součástí interiéru a dům jakoby vrůstá do svahu.

Terezie Benoni | 29. 01. 2023

Dům ve Zlíně navrhl architekt Petr Janda pod hlavičkou svého studia petrjanda/brainwork. V bývalé zahrádkářské kolonii vyrostl dům, který poskytuje výhled do údolí a má evokovat dojem klasických solitérních vil. „Dům je navržen jako kompaktní solitérní objem na čtvercovém půdorysu s pootočením dispozice uvnitř pláště, kdy vnějšek osově respektuje vrstevnicovou logiku okolních domů, zatímco vnitřek se přitáčí k městu ve směru hranic pozemku. Kompozice domu je tvořena do svahu zapuštěným soklem spodního podlaží a na něm nasazeným hranolem hlavního obytného podlaží. Výsledná figura domu tak z jižní strany působí jako jednopodlažní,“ popisuje autor projektu. Soklové podlaží je zapuštěno v terénu a vymezeno vjezdovou stěnou garáží skosenou ve směru kolmo k podélné ose interiéru. Zatravněná zelená střecha vrací pozemku chybějící plochu zahrady odebranou půdorysem domu a je doplněna celoproskleným střešním ateliérem. Hlavní obytný prostor domu je v horním podlaží a je možné jej prohlédnout napříč ze zahrady k městu skrze centrální společenskou zónu. Rotace dispozice umožňuje rozmístění obytných místností po obvodě tak, že si udržují svou vlastní intimitu a výhledovou logiku. „Strategie vrůstání do svahu a splynutí s charakterem zahrady je použita u řešení sklípku, bazénu s grottou i příjezdové plochy a oplocení s vjezdovou bránou a popelnicovým boxem. Zahrada plynule obtéká dům a vytváří skryté pobytové zálivy chráněné před pohledy zvnějšku a umožňující panoramatické výhledy na město.“

Galerie: Dům ve Zlíně
Mohlo by se vám líbit

Maximálně ekologický

 Celý dům má řízenou ventilaci s rekuperací kombinovanou s podlahovým vytápěním napojeným na tepelné čerpadlo se dvěma zemními vrty umístěnými pod základovou deskou domu a letním reverzním chodem použitým k chlazení. Vytápění a chlazení je nízkoteplotní a neznatelné při doteku na povrchu podlah, kombinované rozvedení s vlastní regulací vytápí stěny v koupelnách před ručníkovými madly a ocelové sloupky v zimní zahradě. Vnější nádech vzduchotechniky je vyveden pomocí zemního registru do prostoru v sousedství sklípku, což díky vedení v nezámrzné hloubce umožňuje teplotní úpravu vzduchu již před vlastní rekuperací. Rozvody ventilace jsou ze strojovny vedeny pod stropem garáže a v konstrukcích podlah k vyústění výdechů do plenumboxů s distribucí neznatelnými štěrbinami v linii doběhu podlah k velkoplošnému zasklení. Zpětná cirkulace probíhá skrze nasávání ve stropech koupelen a štěrbinami mezi stropem a obkladem. Střešní ateliér je možno vzhledem k jeho maximálnímu prosklení stínit pomocí screenových rolet a lokálně dochladit jednotkou skrytou ve schodu na terasu. Bazénová technologie s filtrací je umístěna uvnitř domu a využívá samospádný sběr vody z bazénových žlabů a její následné zpětné přečerpání. Zahrada je zavlažována rozvedením spádové podpovrchové vody a z vrtané studny a rezervoáru skrytého v prostoru nad zahradní grottou.

Mohlo by se vám líbit
Zdroj článku