Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Téma Marianne

Mileniálové: Lesk a bída generace Y

Jsou mladí, sebevědomí a v neustálém kontaktu se světem. Kdo jsou vlastně ti mileniálové ?

Veronika Hong | 13. 07. 2017

Pro ty, kdo ještě nejste seznámeni s termínem ‘mileniál’, zde je krátký popis. Mileniálové neboli generace Y neboli po našem Havlovy děti je označení pro lidi narozené od roku 1986 (někdy se udává i dřívější rok) až do roku 2004. Jsou to děti tzv. baby boom generace X. Mohli bychom je také označit jako ty, kteří od svého dětství používají informační komunikační technologie. 

Rozbor celé jedné generace je nesmírně složitý a komplexní proces obsahující mnoho proměnných. Pojďme se ale podívat alespoň na základní problematiku této specifické skupiny.  

Obecně mají mileniálové  špatnou pověst. Jsou nazýváni línými, narcisistickými, sobeckými a povrchními. Ale když se nad tím zamyslíte, nebyla předešlá generace označována svými předchůdci stejně? Nelze nad nikým úplně zlomit hůl, a tak se pojďme podívat, jaké životní výhody a nevýhody má dnes takový milénian. 

Patří mi celý svět

Generace Y je sociology považována asi za tu nejliberálnější a nejotevřenější novým názorům a směrům. Je také tou nejdravější a nejambicióznější, ačkoliv někteří dříve narození by s tímto označením nesouhlasili. Mileniálové jsou totiž vychováváni v tom, že mohou mít v životě všechno. Svět na ně čeká s otevřenou náručí a už od školky je jim vštěpováno, že jsou nejlepší ve všem a mezi všemi. Mají často problém s autoritami a úctou ke starším, což je dáno další výchovnou metodou, která učí děti, že jsou si rovny s dospělými a že jejich rozhodnutí má stejnou váhu jako rozhodnutí rodiče nebo učitele. Jinými slovy, že si zaslouží respekt, aniž by za sebou měly jakékoliv životní zkušenosti, které by toto tvrzení podložily.  

Mileniálové  jsou obecně poznamenáni intenzivním užíváním komunikačních prostředků, médii a digitálními technologiemi. Zrod sociálních sítí měl pro tuto generaci dvojsečný přínos. Díky virtuálnímu světu, který je otevřený všem, mohou svobodně vyjadřovat svůj názor a sdílet své starosti, radosti i sny. Této neskutečné síly sociálních sítí si velmi brzy všimli politici, vlivné společnosti a marketingové agentury a začali s mladými lidmi komunikovat jejich jazykem. 

Ačkoliv se může životní styl mileniálů  zdát někdy povrchní, je nutno podotknout, že tu nikdy před tím nebyla generace tolik ovlivněná empatií a láskou. Vyrostla v civilizaci, která zažila zásadní změny v boření předsudkům (rasismus, homofobie) a v boji za lepší životní prostředí. Mileniálové  jsou toho nedílnou součástí a mají velkou moc toto dění ovlivnit. 

Mějte mě rádi

Jak už bylo řečeno, sociální média nám toho hodně dala, ale také vzala. Není novinkou, že generace Y má často problém s komunikací mimo platformu Facebooku, Instagramu, Twitteru nebo YouTube. Mladí lidé se často stávají zaslepenými sami sebou, mají narcisistické sklony a více se strachují o počet ‘lajků’ než o reálný a přímý kontakt s lidmi.

Poslední studie prokázaly, že nejhorší vliv na psychické zdraví mladých lidí má Instagram. V průzkumu, který se uskutečnil v Anglii, 1500 dotazovaných mezi 14 a 24 lety označilo Instagram za sociální platformu, kvůli které trpí úzkostmi, depresemi, samotou, poruchami spánku, poruchou vnímání vlastního těla nebo šikanou. Velkou roli v tom hraje fakt, že nyní máme dvě osobnosti. Tu, kterou ukazujeme na sociálních sítích a tu, kterou jsme ve skutečnosti. 

Cena za pokrok

Dalo by se argumentovat, že tato generace má všechny předpoklady k dobití světa a dosažení všech svých snů. Bohužel neustálá obsese perfektní prezentací ve spojení s psychickými poruchami jim často zabraňuje dosáhnout tohoto cíle. Tlak předešlých generací zanechat tu něco významného, je větší než kdykoliv před tím a způsobuje u mileniálů stav zklamání a nespokojenosti. 

Podívejte se na diskuzi s motivačním řečníkem a spisovatelem Simonem Sinkem, který přináší bližší pohled do mysli mileniála. 

Související články

Zábava
Kvíz: Jak dobře znáte české filmy s letní atmosférou? Otestujte se a nalaďte se na prázdniny

Kvíz: Jak dobře znáte české filmy s letní atmosférou? Otestujte se a nalaďte se na prázdniny

Cestování
Užijte si aktivní odpočinek na biofarmě. Sběr bylinek vás pohladí po duši

Užijte si aktivní odpočinek na biofarmě. Sběr bylinek vás pohladí po duši

Byt
Je libo trochu pařížského stylu? Račte vstoupit!

Je libo trochu pařížského stylu? Račte vstoupit!

Proměny
Proměna pokojíku pro malého raubíře, aby už v noci necestoval do postele rodičů, zafungovala dokonale

Proměna pokojíku pro malého raubíře, aby už v noci necestoval do postele rodičů, zafungovala dokonale