Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Téma Marianne

Tajemství dětské řeči: výzkum ukazuje, že chlapci a dívky se učí mluvit jinak

Odborníci se domnívají, že při mluvení používáme mentální slovník a mentální gramatiku. Duševní slovník ukládá zvuky, slova a běžné fráze, zatímco duševní gramatika zahrnuje v reálném čase složení delších slov a vět a prakticky zprostředkovává vztahy mezi pojmy.

Redakce Marianne | 11. 07. 2014


Většina těchto výzkumů, jak vlastně tyto procesy fungují, se prováděla mezi dospělými lidmi. Dr. Cristina Dye, specialistka na vývoj jazyků na Newcastle University a vedoucí výzkumného týmu, říká, že způsob, jak používáme jazyk, zahrnuje i ukládání v reálném čase. „Je však hodně specifické, kdy se to stane a které části jazyka jsou nakonec uloženy.“ Protože se však většina těchto výzkumů soustředila na dospělé, výzkumníci chtěli zjistit, zda by se o těchto procesech mohli dozvědět více, když prostudují dětskou řeč.

Testování osmiletých dětí ukázalo rozdíly

Test byl složen z 29 nepravidelných sloves a 29 pravidelných sloves, která byla předložena osmiletým dětem. Byla použita pouze ta slovesa, která osmileté děti mohou (měly by) znát. Dětem byly předloženy vždy dvě věty – jedna představovala sloveso v kontextu věty, druhou větu musely děti vhodným slovesem doplnit v minulém čase. Například: Každý den chodím do školy. Stejně jako každý den, včera jsem… do školy. Odborníci děti požádali, aby doplnily chybějící slovo co nejrychleji a nejpřesněji, jak je to možné – a jejich odezvy se zaznamenávaly. Výsledky pak výzkumníci analyzovali, aby zjistili, která slova se vytvořila v reálném čase. Ukázalo se, že dívky si lépe zapamatovaly slova a fráze – tedy používaly spíše mentální slovník –, zatímco chlapci používali mentální gramatiku – lépe zprostředkovali vztahy mezi pojmy a lépe věty pochopili. Podle dr. Dey mohou výsledky vysvětlit důvody, proč se dívkám na začátku školní docházky daří lépe. U dívek je pravděpodobnější, že si snáze uvědomí formu jazyka, kdežto chlapci se více spolehnou na mentální gramatiku, tedy vztahy mezi pojmy.

Zdroj: http://www.sciencedaily.com/

Související články

Zábava
Kvíz: Jak dobře znáte české filmy s letní atmosférou? Otestujte se a nalaďte se na prázdniny

Kvíz: Jak dobře znáte české filmy s letní atmosférou? Otestujte se a nalaďte se na prázdniny

Cestování
Užijte si aktivní odpočinek na biofarmě. Sběr bylinek vás pohladí po duši

Užijte si aktivní odpočinek na biofarmě. Sběr bylinek vás pohladí po duši

Byt
Je libo trochu pařížského stylu? Račte vstoupit!

Je libo trochu pařížského stylu? Račte vstoupit!

Proměny
Proměna pokojíku pro malého raubíře, aby už v noci necestoval do postele rodičů, zafungovala dokonale

Proměna pokojíku pro malého raubíře, aby už v noci necestoval do postele rodičů, zafungovala dokonale