Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Zábava

Nejčetnější jména v České republice: Výsledky vás překvapí

Info ikona
Zmatená holčička sledujícíc rodiče

Každá generace má nějaké své oblíbené jméno. Marie a Josef, Jana a Jiří, Tereza a Jan, Eliška a Jakub… Která z nich ale vyhrávají v oblíbenosti, tedy i četnosti, napříč všemi?

Tereza Čaladi | 29. 06. 2023

Když jsem se narodila já, v 90. letech, bylo jedním z nejčastěji dávaných holčičích jmen Tereza. A bylo to znát. Kamkoliv jsem přišla – do školky, do školní třídy, na kroužky, na dětskou oslavu – byly tam minimálně dvě další Terezky. Popularita jmen se ale v průběhu času proměňuje a v jiných obdobích stejné pocity zažívali i držitelé dalších jmen.

Nejstarší záznamy máme z počátku 20. století, konkrétně z roku 1910, kdy nejčastěji dávaným jménem bylo Marie, mezi mužskými Josef. A ta se držela na předních příčkách až do 50. let! V 60. letech vedla mezi ženskými jmény Jana, mezi pánskými Jiří a Petr, což trvalo až do roku 1980. Už v této době přitom začínala být častěji dávána i další jména, která později obsazovala přední příčky, jako například Eva, Ivana, Lenka, Hana, Petra, Martina, Kateřina či Lucie; mezi mužskými Pavel, Miroslav, Jaroslav, Martin, Josef, Jan nebo Tomáš. V 80. letech se na špičce držela Lucie a Jana, u mužů to byl již Jan. Jan poté zůstal na prvním místě až do roku 2005, následně ho nahradil Jakub. Mezi ženskými jmény se jména na první příčce za tuto dobu trochu proměňovala, to konkrétně mezi Lucií, Janou a Kateřinou. Od roku 1997 do 2010 ovšem patřila Tereze, kterou poté nahradila Eliška.

Mohlo by se vám líbit

Nejčetnější jména v České republice

Jmen, která zůstávala dlouhé roky těmi nejpopulárnějšími, je mnoho. Kterých jmenovníků a jmenovkyň je ale nakonec v České republice nejvíce? Podle portálu monitorujícího v současnosti jmenné statistiky dle četnosti, vede nyní Marie, Jana a Eva. Mezi mužskými jmény přitom Jiří, Jan a Petr. Je to tak přitom dlouhodoběji – tato tři jména se drží na příčce i podle další jmenné databáze, jejíž data jsou ovšem aktuální k 1. lednu 2017 (pouze Marie předběhla Janu).

Původ a význam nejpopulárnějších českých jmen

A jak vůbec tato jména s dlouholetou tradicí vznikla?

Jméno Marie je samozřejmě spojeno s Biblí, jelikož patřilo Panně Marii. Právě kvůli tomu, že v minulosti bylo více lidí věřících, bylo Marie i tak často dávaným jménem. Pochází přitom pravděpodobně z hebrejského jména Mirjam, kterému se přisuzuje egyptský původ. Údajně vyplývá ze slov „merit amm”, což znamená „milovaná Bohem”. I jména Jana a Eva pocházejí z hebrejštiny a jsou spjata s náboženstvím. Hebrejská jména byla často používaná v křesťanském světe. Jméno Eva, jejíž biblický příběh spjatý s Adam je obecně známý, vychází z hebrejského slova „chawwá“, což znamená „živá“. A jméno Jana vychází konkrétně z hebrejského slova „Jochanan“, což znamená „Bůh je milostivý“ či „milostivý dar Boha“.

Jméno Jan má stejný původ i význam jako jméno Jana. Jedná se pouze o jeho převrácení do mužské verze. Zato jména Jiří a Petr pochází z řečtiny. Jméno Jiří je údajně odvozeno od slova  „géorgos“, což se dá přeložit jako „zemědělec“ či „rolník“. Zato jméno Petr je odvozeného od „pétrá” a vykládá se jako „pevný jako skála“. Významy jmen by přitom měly určovat, jací daní lidé jsou.

Mohlo by se vám líbit
Zdroj článku