Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Zábava

Japonská teorie osobnosti Ketsueki-gata: Jaká je vaše osobnost podle vaší krevní skupiny?

Info ikona
zdraví

Ketsueki-gata je japonská teorie osobnosti, která vychází z krevních skupin. Podle této teorie jsou lidé rozděleni do čtyř základních krevních skupin: A, B, AB a O, kdy každá skupina je spojena s určitými charakteristickými vlastnostmi. Například lidé s krevní skupinou A jsou často považováni za pečlivé a spolehlivé, zatímco lidé s krevní skupinou B jsou považováni za kreativní a zvídavé. Přečtěte si, jaká charakteristika osobnosti se řadí k vaší krevní skupině.

Barbora Wittová | 12. 04. 2023
Mohlo by se vám líbit

Skoro sto let stará teorie

Teorie Ketsueki-gata se poprvé objevila v Japonsku v roce 1927, kdy byla publikována v knize Ketsueki-gata de Wakaru Aisho (Porozumění spřízněnosti na základě krevní skupiny), od novináře Masahiko Nomi. V této knize autor tvrdí, že krevní skupiny jsou spojeny s určitými charakterovými vlastnostmi a chováním. Kniha byla velmi úspěšná a dala základ pro další výzkum v této oblasti. V japonské teorii Ketsueki-gata není RH faktor (Rh+) brán v úvahu jako samostatná kategorie, která by ovlivňovala osobnost a chování člověka. V této teorii se jedná pouze o klasické čtyři krevní skupiny: A, B, AB a 0. Japonská teorie Ketsueki-gata má v Japonsku a některých dalších zemích velkou popularitu a mnoho lidí věří, že krevní skupina může ovlivňovat mimo jiné i různé aspekty života, jako jsou zdraví, vztahy, kariéra a dokonce i kompatibilita mezi partnery.

Mohlo by se vám líbit

Krevní skupina A

Lidé s krevní skupinou A jsou často považováni za pečlivé, spolehlivé a pracovité, ale také úzkostlivé a nedůvěřivé jedince. Mají sklony k perfekcionismu a snaží se řídit pravidly a systémem. Jsou citliví a empatičtí, ale mohou být také uzavření a těžko se otevírají novým známostem.

Krevní skupina B

Lidé s krevní skupinou B jsou považováni za kreativní, zvídavé a spontánní, ale také impulzivní a nepředvídatelné. Mají sklon k experimentování, riskování a novým zážitkům a často se snaží najít nové způsoby řešení problémů. Jsou nezávislí a příliš neuznávají autority. Mohou být často také nerozhodní a mít problémy s dodržováním závazků.

Mohlo by se vám líbit

Krevní skupina AB

Lidé s krevní skupinou AB jsou často vnímáni jako složití a zvláštní jedinci. Mají kombinaci vlastností lidí s krevní skupinou A i B a jejich osobnosti jsou proto často kombinacemi obou skupin. Jsou poměrně kreativní a velmi inteligentní, ale také mohou být emočně nestabilní a impulzivní. Jsou flexibilní a snadno se přizpůsobují novým situacím. Také mohou být tajemní a občas je těžké jim porozumět.

Krevní skupina 0

Lidé s krevní skupinou 0 jsou považováni za sebevědomé, energické a ambiciózní jedince, kteří jsou však také nároční a impulzivní. Jsou fyzicky velmi zdatní a snadno se učí novým věcem. Jsou také velmi praktičtí a přizpůsobiví, ale mohou být velmi tvrdohlaví a neochotní přijímat jiné názory. Podle japonské teorie Ketsueki-gata jsou lidé s krevní skupinou 0 také vnímáni jako lidé, kteří potřebují být fyzicky aktivní, aby se cítili dobře. Mají vysokou hladinu adrenalinu, což způsobuje, že jsou velmi energičtí a často hledají rizika a adrenalinové zážitky. Také jsou často vnímáni jako lidé s nízkou tolerancí k bolesti a nemoci.

Zdroj článku