Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Zábava

Je tu opět pátek třináctého. Kde se vzala pověra, že se jedná o nešťastný den?

Info ikona
Pátek třináctého

Dnes bude mnoho lidí obezřetných a velká životní rozhodnutí nechají raději až na pondělí. Je totiž pátek třináctého a v tento den podle pověry nastane nějaké neštěstí. Že se tito lidé bojí neoprávněně? Ve skutečnosti nemá pátek 13. října v historii moc dobrou pověst.

Tereza Čaladi | 13. 10. 2023

Pocit, že se stane něco špatného, co nemůžete ovlivnit, může v mnoha lidech vyvolat úzkost. To se pojí s vírou v osud, ale stejně tak i s vírou v pověry, a to platí zejména pro tu spojenou s pátkem třináctého. Na rozdíl od té, že nemůžete šlápnout na hranatý kanál, protože vám to přinese smůlu, nebo že vám nemá přeběhnout černá kočka přes cestu, to totiž nemůžete ovlivnit.

Historie pátku třináctého

Původ strachu z pátku třináctého je starý konkrétně 716 let. Pojí se přitom zrovna s měsícem říjnem a s templáři, kteří byli jedním z nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. Nosili charakteristické bílé pláště s červeným křížem a patřili k nejlepším bojovým jednotkám.

Francouzský král Filip IV. Sličný v pátek 13. října 1307 totiž zahájil masové zatýkání templářů. V následujících měsících čekalo rytíře kruté mučení a mnohdy i smrt. Řád tím byl prakticky zničen.

Jeho důvody k hromadnému brutálnímu vraždění templářů – mnoho z nich bylo upáleno – nejsou zcela jasné. Mluví se o tom, že je panovník považoval za kacíře, kterými ovšem nebyli. Kromě toho francouzský historik Georges Bordonove, který sepsal životopis Filipa IV. Sličného, poukazuje na jeho finanční motivy a rozsáhlý templářský majetek. Zároveň zmiňuje, že se Filip IV. Sličný mohl cítit ohrožen velkou vojenskou mocí templářů, jelikož řád byl podřízen pouze papežově vůli.

Kromě událostí spojenými s templáři je s pátkem třináctého spojen ještě jeden příběh, tentokrát biblický. Předpokládá se totiž, že pověra kolem pátku třináctého má svůj původ v Poslední večeři, která se konala na Zelený čtvrtek, noc před ukřižováním Ježíše Krista římskými vojáky na Velký pátek. U večeře přitom stolovalo 13 lidí – Ježíš Kristus a jeho učedníci, a to včetně jeho zrádce Jidáše. Číslo 13 je proto spojeno s Jidášem Iškariotským a je považováno za nedokonalé ve srovnání s číslem 12, které představuje počet měsíců v roce. Z toho důvodu je samotné číslo 13 považované za nešťastné.

Mohlo by se vám líbit

Fobie spojené s těmito pověrami

Existuje přitom fobie, která se pojí přímo s pátkem třináctého. Nazývá se paraskevidekatriafobie a označuje konkrétně chorobný strach z pátku třináctého. Pokud se lidé bojí pouze čísla 13, označuje se to jako triskaidekafobie.

Co dělat, pokud se pátku třináctého bojíte?

Většina lidí bere pověry s nadsázkou, jsou pro ně tak neškodné. U některých lidí mohou vést ale až k nezdravému chování jako vyhýbání se určitým činnostem či účasti na událostech. To hrozí zejména u lidí, kteří se potýkají s OCD či jsou více náchylní k úzkostem. Pokud se to týká vás, může pomoci, když se obrátíte na odborníka a proberete to s ním.

Mohlo by se vám líbit
Zdroj článku