Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Rodina a děti

Emoční inteligence u dětí: 6 kroků, jak rozvíjet EQ u vašich dětí

Info ikona
Emoční inteligence u dětí

To, jak s emoční inteligencí u dětí pracujeme, nejlépe rovnou od narození, je zásadní pro kvalitu celého pozdějšího života. Proto je důležité EQ kultivovat už u maličkých dětí. Jsou pak lépe připravené na veškeré výzvy, které život přináší. Z emocionálně inteligentních dětí vyrůstají vyrovnaní dospělí schopní racionálně a s klidem zvládat složité situace. Inspirujte se, jak na to.

Liv Boková | 13. 02. 2024

Emoční, nebo také sociálně-emoční inteligence je schopnost propojit pocity a myšlenky tak, aby to vedlo k dobrému vztahu se sebou samým i s ostatními. Emoce, nikoli pozitivní a negativní, ale příjemné a nepříjemné, nám dávají informace o nás i o druhých. Pomáhají nám se správně rozhodovat. Všechno začíná v rodině, protože právě tam se dítě učí vzorce chování a způsoby zvládání emocí. Kopíruje chování rodičů, proto je důležité nezapomínat, že dětem jdeme příkladem.

Mohlo by se vám líbit

Praktické výhody EQ u dětí

Emoční inteligence vypěstovaná v dětství výrazně zlepšuje kvalitu celého života. Děti, které ji mají na vyšší úrovni, dosahují lepších výsledků v testech a mívají lepší známky ve škole, kvalitnější vztahy, dobře zvládají konflikty a rozvíjí hlubší přátelství. Dokonale to dává smysl. Dítě, které se dokáže uklidnit, když je naštvané, si totiž vede dobře v obtížných podmínkách. A dítě, které dokáže vyjádřit emoce zdravým způsobem, si pravděpodobně udrží zdravější vztahy než to, které brečí nebo křičí, když se zlobí.

Dospělí s vysokou úrovní emoční inteligence mají lepší vztahy v osobním i pracovním životě. Studie odborníků z amerických Pennsylvania State University a Duke University přímo potvrzuje, že úroveň sociální a emocionální inteligence v mateřské škole předurčuje celoživotní úspěch. Vyšší úroveň emoční inteligence dále souvisí s lepším duševním zdravím, snižuje náchylnost k depresi a dalším duševním chorobám.

Rozvoj emoční inteligence stojí na rodičích

Schopnost získat emoční inteligenci mají úplně všechny děti. Potřebují k tomu ale dospělé, kteří je to musí naučit. Jít jim příkladem, přizpůsobit řeč a celkově komunikaci jejich věku, aby byly schopné chování rodičů napodobovat a nestyděly se mluvit o tom, co cítí. Naslouchejte jim a pomozte jim dělat ta nejlepší rozhodnutí. Zkoušejte si různé životní situace a při nich je učte, jak reagovat. Nesuďte a nehodnoťte jiné lidi. Zapojte děti do domácích prací i do rozhodování o některých důležitých rodinných záležitostech. Dáte jim tak pocit, že jsou důležité. Děti se potřebují socializovat a hrát si, dopřejte jim co nejvíc takových příležitostí.

Mohlo by se vám líbit

6 kroků, jak rozvíjet EQ u vašich dětí

1. Ukazujte pozitivní přístup

Je to jeden z nejlepších způsobů, jak dítěti pomoci rozvíjet emoční inteligenci. Ukažte, že může vyjadřovat své pocity, jak naslouchat druhým a že lze vyřešit všechny konflikty. Když uvidí, že na náročné situace reagujete trpělivě a s porozuměním, bude to dělat stejně. Také si s ním pravidelně promluvte o jeho pocitech a pomozte mu vyjádřit je zdravým způsobem.

2. Pozor na negativní hodnocení

Vyhněte se nálepkování. Negativní hodnocení totiž může poškodit emocionální zdraví dítěte a také bývá často kontraproduktivní. Například, když mu řeknete, že je líné nebo hloupé, nejspíš to v něm vyvolá pocit hanby a nedostatečnosti, což mu pak může ztížit učení.

Mohlo by se vám líbit

3. Chvalte za snahu

Když dítěti dáte najevo uznání a oceníte jeho práci a snahu se zlepšit, posílíte tím u něj motivaci, aby pokračovalo a dál usilovalo o úspěch. Pochvala za pokrok a postupné zlepšování má větší efekt, než až za konečný výsledek.

4. Naslouchejte a buďte empatičtí

Věnujte pozornost jeho myšlenkám a pocitům a reagujte na ně promyšleným způsobem. Empatický rodič se umí vcítit do svého dítěte. Jeho potomek pak vnímá, že mu rodič naslouchá a rozumí mu. Buďte trpěliví a nechte dítě se vyjádřit, nehodnoťte. Povzbuďte ho, aby bylo upřímné. Učte ho také vnímat a respektovat pocity druhých.

5. Naučte ho řešit problémy

Když dítěti pomůžete rozvíjet kritické myšlení a přicházet s kreativními řešeními problémů, bude odolnější a lépe vybavené na budoucí nástrahy života.

6. Rozvíjejte sebeuvědomění

Veďte děti k tomu, aby mluvily o pocitech a přemýšlely o svém chování. Bez souzení a kritizování jejich pocitům naslouchejte. Hledejte společně možnosti, jak vyjadřovat pocity zdravým způsobem. A když to nejde slovy, ať se klidně vyjádří třeba kreslením, tancem nebo hudbou. Při společném čtení si zase dítě může vzpomenout na situaci, ve které si s pocity nevědělo rady. Může se k nim vrátit a s odstupem o nich popřemýšlet. Vytvořte k tomu zázemí, bezpečné a podporující prostředí.

Zdroj článku