Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Rodina a děti

Jsou starší sourozenci chytřejší? Vědci přinesli odpovědi ohledně intelektuálních schopností dětí podle pořadí narození

Info ikona
studie

Pořadí narození dítěte v rodině se často stává tématem debat a diskusí. Mnoho rodičů a dokonce i samotných sourozenců se ptá, zda existuje nějaký vědecký důkaz, který by potvrdil, že starší sourozenci jsou opravdu chytřejší než mladší sourozenci, jak s oblibou tvrdí. Tato otázka byla zkoumána v rámci vědy a konečně přinesla odpovědi.

Barbora Wittová | 13. 04. 2023
Mohlo by se vám líbit

Mají starší sourozenci výhodu?

Jedna ze studií se zaměřuje na rané období dětství a snaží se analyzovat, zda pořadí narození dítěte může mít vliv na jeho intelektuální schopnosti a chování, a jakým způsobem se toto téma promítá i do rodičovského chování. Studie se opírá o existující výzkum a literaturu na toto téma a přináší souhrnný pohled na výsledky dosavadního výzkumu. Autoři se zaměřují na různé aspekty, jako jsou kognitivní schopnosti, sociální a emocionální dovednosti a chování dětí, a zkoumají, zda existují rozdíly mezi staršími a mladšími sourozenci v těchto oblastech. Jednou z hlavních otázek, kterou autoři studie zkoumají, je, zda mají starší sourozenci výhodu ve svém intelektuálním vývoji oproti mladším sourozencům. Některé teorie naznačují, že starší sourozenci mohou mít lepší kognitivní schopnosti, protože mají více času a pozornosti ze strany rodičů v raném věku, zatímco mladší sourozenci jsou vystaveni více vlivům od starších sourozenců a mají méně času s rodiči sami pro sebe.

Rozdíly v intelektuálních schopnostech jsou zanedbatelné

Studie naznačuje, že existuje určitá souvislost mezi pořadím narození a intelektuálním vývojem dítěte, ale tyto rozdíly jsou velmi malé a závisí na konkrétních podmínkách a dynamice každé rodiny. Autoři studie uvádějí, že jakékoli rozdíly v intelektuálních schopnostech mezi staršími a mladšími sourozenci jsou zpravidla způsobeny spíše rozdíly v rodinném prostředí, než samotným pořadím narození. Výsledky studie naznačují, že faktory, jako jsou vzdělání, podpora rodičů, kvalita rodinného prostředí a další, mají větší vliv na intelektuální vývoj dětí než samotné pořadí narození. Studie rovněž ukazuje, že rodiče mohou uplatňovat různé strategie výchovy a podpory pro své děti v závislosti na jejich pořadí narození, což může mít vliv na jejich intelektuální a emocionální vývoj.

Mohlo by se vám líbit

Každé dítě je jedinečné

Každé dítě je jedinečné a je ovlivněno mnoha faktory, které se liší mezi rodinami. Existuje mnoho dalších faktorů, které mohou ovlivnit intelektuální schopnosti dítěte, jako je genetika, prostředí školy, individuální rozdíly a mnoho dalších proměnných, které je třeba zohlednit. Pořadí narození může mít určitý vliv na vývoj dítěte, ale není jediným nebo klíčovým faktorem. Například, i když mohou mít starší sourozenci více pozornosti a času od rodičů, mladší sourozenci se zase mohou učit od starších sourozenců a rozvíjet jiné dovednosti. Výsledky této studie navíc nejsou konečné a vědecký výzkum na toto téma pokračuje dál.

Na závěr lze tedy říct, že vědecké důkazy naznačují, že pořadí narození dítěte má určitý vliv na jeho intelektuální schopnosti, ale rozdíly mezi staršími a mladšími sourozenci jsou v tomto ohledu obvykle velmi malé a jsou spíše způsobeny rodinným prostředím a rodičovským chováním než samotným pořadím narození.

Zdroj článku