Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Rodina a děti

Nestabilní rodinné prostředí: Hrozí problémy s chováním, úzkosti a nízké sebevědomí

Různé typy nestability v rodině se na psychickém zdraví podílejí různými způsoby. Velkou roli hrají například při utváření dětského sebevědomí.

Iva Hadj Moussa | 5. 11. 2023

Obecně vzato se dětem nejlépe daří ve stabilních domácnostech, kde vědí, co mohou očekávat a kde se cítí v bezpečí. Pokud je v životě dětí příliš mnoho stresu a změn, pocit bezpečí se zmenšuje a u dětí se může rozvinout úzkost. Dá se tak říct, že stabilita rodiny pozitivně podporuje zdravé emocionální i sociální chování u dětí a dospívajících, zatímco nestabilita vede nejen k úzkostným poruchám, ale také k nepřizpůsobivému chování, agresi vůči vrstevníkům, rodičům a dalším autoritám, a také k nízkému sebevědomí a sebeúctě. Co vše můžeme označit jako příčinu nestability?

Mohlo by se vám líbit

Pomoc, zase se vzteká! Jak přežít záchvaty dítěte a neztratit hlavu?

Rodiče malých dětí, kteří oplývají nadpozemskou trpělivostí, by měli mít kolem hlavy svatozář. Ale co my ostatní?
marianne.cz

1. Rozvod

Bez ohledu na věk dítěte je rozvod obrovskou změnou v rodinném životě. U mladších dětí může mít za příčinu zvýšení jejich závislosti na rodičích a způsobit regresivní reakci. Adolescenti se naopak mohou začít chovat více nezávisle. Mají tendenci se od rodiny odpoutat a žít si „po svém”, aniž by respektovali pravidla. Teenageři z rozvádějících se rodin mohou vykazovat agresivní chování, vzdorují autoritám. Mohou se u nich vyvinout úzkosti a deprese.

2. Finanční problémy a nezaměstnanost

V rodinách s finančními potížemi jednak panuje obava, že rodiče nejsou schopni náležitě uspokojit materiální potřeby dětí, a také obrovský strach z budoucnosti. Starosti s penězi vedou k neustálému napětí a častým konfliktům mezi rodiči a dalšími členy rodiny. Tato vypjatá atmosféra může způsobit emocionální nestabilitu u dětí. Nervozita, která finanční problémy v domácnosti doprovází, mívá vliv na komunikaci a vzájemné vztahy. Do rodinného života přináší každodenní stres a nervozitu, takže dětem způsobuje úzkost a nepohodu.

3. Závislosti

Děti, které vyrůstají v domácnosti se závislým rodičem, jsou více zanedbávány a zneužívány než v rodinách bez závislostí. Závislý rodič se významně podílí na vytváření nestabilního rodinného prostředí a jeho dítě má častěji sklon k problémům s chováním, které přetrvají až do dospělosti. Podle výzkumů se děti, které vyrůstají v rodině alkoholiků nebo rodičů, kteří se potýkají s drogovou závislostí, budou pravděpodobně s nějakým typem závislosti také potýkat. 

Mohlo by se vám líbit

Šest způsobů, jakými snižujete sebevědomí svého dítěte

Sebevědomí je základním stavebním kamenem osobnosti. Tvoří se v raném dětství a jako rodiče ho můžeme do velké míry ovlivnit. Čeho se vyvarovat, když chcete, aby si vaše dítě více věřilo?
marianne.cz

4. Nedostatečná pozornost a péče a nezpracovaná traumata

Podle National Library of Medicine se na vytváření zdravého dětského sebevědomí a sebeúcty podílí především vřelost a dohled rodičů, ekonomické zabezpečení a přítomnost otce. Vřelost se nejlépe projeví náklonností a péčí, přijetím dítěte, povzbuzením a chválou. Péče a ochrana dítěte je pro rozvoj sebeúcty přitom stejně důležitá jako podpora autonomie a nezávislosti.

5. Násilí a zneužívání

Fyzické, emocionální nebo sexuální zneužívání v rodině způsobuje vysoce nestabilní a nebezpečné prostředí zejména pro děti. Následky takového chování ze strany rodičů nebo sourozenců má zásadní negativní dopad na budoucnost dítěte.

6. Časté stěhování a migrace

Rodiny, které se často stěhují (a samozřejmě ty, které musí uprchnout ze země například v důsledku války) mohou zažívat citelnou ztrátu bezpečí, což způsobuje emocionální nestabilitu zvláště u dětí.

Mohlo by se vám líbit

Úzkostný rodič, úzkostné dítě aneb Proč není žádoucí dítě nadměrně chránit

Jak zabránit našim vlastním strachům, aby se nezdravě promítaly do osobnosti dítěte? A jak se vlastně pozná úzkostný rodič?
marianne.cz
Zdroj článku

Související články

Rodina a děti
Jak zabavit děti v autě při dlouhé cestě na dovolenou? 8 tipů na hry a aktivity, které budou bavit celou rodinu

Jak zabavit děti v autě při dlouhé cestě na dovolenou? 8 tipů na hry a aktivity, které budou bavit celou rodinu

Rodina a děti
Rodičovské hlášky: Legandární výroky,  které jsme nikdy nechtěli opakovat, ale stejně to děláme

Rodičovské hlášky: Legandární výroky, které jsme nikdy nechtěli opakovat, ale stejně to děláme

Rodina a děti
Jak překonávají šampioni vlastní hranice? Úspěch vs. neúspěch

Jak překonávají šampioni vlastní hranice? Úspěch vs. neúspěch

Rodina a děti
Zábavné prázdninové aktivity pro rodiny s dětmi aneb Když dovolená u moře a tábor nestačí

Zábavné prázdninové aktivity pro rodiny s dětmi aneb Když dovolená u moře a tábor nestačí