Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Rodina a děti

Nestabilní rodinné prostředí: Hrozí problémy s chováním, úzkosti a nízké sebevědomí

Info ikona
dítě

Různé typy nestability v rodině se na psychickém zdraví podílejí různými způsoby. Velkou roli hrají například při utváření dětského sebevědomí.

Iva Hadj Moussa | 5. 11. 2023

Obecně vzato se dětem nejlépe daří ve stabilních domácnostech, kde vědí, co mohou očekávat a kde se cítí v bezpečí. Pokud je v životě dětí příliš mnoho stresu a změn, pocit bezpečí se zmenšuje a u dětí se může rozvinout úzkost. Dá se tak říct, že stabilita rodiny pozitivně podporuje zdravé emocionální i sociální chování u dětí a dospívajících, zatímco nestabilita vede nejen k úzkostným poruchám, ale také k nepřizpůsobivému chování, agresi vůči vrstevníkům, rodičům a dalším autoritám, a také k nízkému sebevědomí a sebeúctě. Co vše můžeme označit jako příčinu nestability?

Mohlo by se vám líbit

1. Rozvod

Bez ohledu na věk dítěte je rozvod obrovskou změnou v rodinném životě. U mladších dětí může mít za příčinu zvýšení jejich závislosti na rodičích a způsobit regresivní reakci. Adolescenti se naopak mohou začít chovat více nezávisle. Mají tendenci se od rodiny odpoutat a žít si „po svém”, aniž by respektovali pravidla. Teenageři z rozvádějících se rodin mohou vykazovat agresivní chování, vzdorují autoritám. Mohou se u nich vyvinout úzkosti a deprese.

2. Finanční problémy a nezaměstnanost

V rodinách s finančními potížemi jednak panuje obava, že rodiče nejsou schopni náležitě uspokojit materiální potřeby dětí, a také obrovský strach z budoucnosti. Starosti s penězi vedou k neustálému napětí a častým konfliktům mezi rodiči a dalšími členy rodiny. Tato vypjatá atmosféra může způsobit emocionální nestabilitu u dětí. Nervozita, která finanční problémy v domácnosti doprovází, mívá vliv na komunikaci a vzájemné vztahy. Do rodinného života přináší každodenní stres a nervozitu, takže dětem způsobuje úzkost a nepohodu.

3. Závislosti

Děti, které vyrůstají v domácnosti se závislým rodičem, jsou více zanedbávány a zneužívány než v rodinách bez závislostí. Závislý rodič se významně podílí na vytváření nestabilního rodinného prostředí a jeho dítě má častěji sklon k problémům s chováním, které přetrvají až do dospělosti. Podle výzkumů se děti, které vyrůstají v rodině alkoholiků nebo rodičů, kteří se potýkají s drogovou závislostí, budou pravděpodobně s nějakým typem závislosti také potýkat. 

Mohlo by se vám líbit

4. Nedostatečná pozornost a péče a nezpracovaná traumata

Podle National Library of Medicine se na vytváření zdravého dětského sebevědomí a sebeúcty podílí především vřelost a dohled rodičů, ekonomické zabezpečení a přítomnost otce. Vřelost se nejlépe projeví náklonností a péčí, přijetím dítěte, povzbuzením a chválou. Péče a ochrana dítěte je pro rozvoj sebeúcty přitom stejně důležitá jako podpora autonomie a nezávislosti.

5. Násilí a zneužívání

Fyzické, emocionální nebo sexuální zneužívání v rodině způsobuje vysoce nestabilní a nebezpečné prostředí zejména pro děti. Následky takového chování ze strany rodičů nebo sourozenců má zásadní negativní dopad na budoucnost dítěte.

6. Časté stěhování a migrace

Rodiny, které se často stěhují (a samozřejmě ty, které musí uprchnout ze země například v důsledku války) mohou zažívat citelnou ztrátu bezpečí, což způsobuje emocionální nestabilitu zvláště u dětí.

Mohlo by se vám líbit
Zdroj článku