Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Tradice

Proměny venkova: V podhradí, tam pod Sionem

Chlístovice byly obcí sedláků, vesměs vlastenců, a ti i jejich statky dostali po únoru 1948 ránu. Fungoval tu dříve mlýn, kovárna, tři obchody, tři hospody, z nich občas točí pivo už jediná. Původní poslání a tvář má jen gotický kostel sv. Ondřeje, pamětník husitských časů. Ty do dějin vsi zasáhly hodně. Možná tudy cválal i sám Jan Roháč...

Jana Kantorová | 3. 10. 2023

Text: MICHAELA ŠMERGLOVÁ  

Růžově zářící dům dominující hlavní chlístovické „třídě“ je škola. Nápis Našim dětem je skvost, ale o dítě se tu nezavadí. „Škola už nefunguje. Po revoluci se uvažovalo, že by tu mohla existovat alespoň jednotřídka, ale sešlo z toho. Nenašel se učitel,“ míní Bohuslav Ryšánek, krom jiných povolání a zálib chlístovický kronikář. Sám do zdejší dvoutřídní školy o pěti stupních chodil a se spolužáky si o přestávkách hrál na její zahradě. Nyní v bývalých školních útrobách sídlí obecní úřad, knihovna, kadeřnice a ordinuje tu lékař. „Do školy děti dojíždějí do Malešova, Zbraslavic a Uhlířských Janovic,“ říká starousedlík. Mateřská škola Chlístovice má domov v nedalekých spádových Krsovicích. 

Galerie: Jak se proměnil Sion?
Mohlo by se vám líbit

Proměny venkova: Ves, kde (za)vládl mlynář

Mlýn č. p. 33 je největší stavení ve vsi Koštice nad Ohří. Svého času býval i domem nejváženějším, neboť zdejší pan otec, velký novátor, dával práci řadě lidí.
marianne.cz

KULACI PRYČ ANEB OMYL 

Vsí vzdálenou 12 kilometrů od Kutné Hory teče potok, podél něhož stojí na obou březích odedávna řada domů. V samém středu, na malé zkosené návsi, se nachází i statek selského rodu Králů. Nejstaršího zde, přišli již po bitvě na Bílé hoře. Podél potoka směrem ke kostelu a hřbitovu je také stavení s číslem 70, kde býval koloniál u Špačků. Nahradil ho v sousedství soukromý obchůdek U Vlků. Konzum u Antonína France nenahradil nikdo, stejně jako kovárnu. Ač ta původní z roku 1925 už oficiálně nefunguje, vybavení ještě má. Lze majitele ke kovařině přemluvit? „Zkuste to!“ směje se znalec místní historie a dodává, že zdejší sedláci mívali spoustu koní, tak se kovář nenudil, ale to už není pravda.

Sedláků se týká i smutný omyl, který se tu stal a mnohým srazil vaz. Co to bylo? Po roce 1948 zde „bijci kapitálu“ zabrali čtyři statky jako kulacké, přitom jejich majitelé disponovali menší rozlohou pozemků, než spadala pod zákon o záboru. Nebylo odvolání... Statkářská rodina Benešových odsud odešla, ze statku Králů se majitel musel stěhovat do Kladna a nesměl se vrátit. Patrioti katolíci Růžičkovi a Strnadovi vydrželi, ale ani jim se nakonec sankce nevyhnuly. „Pan Strnad nejstarší, legionář a sokol, který se zasadil o pomník Jana Roháče, byl během války popraven v Drážďanech fašisty za činnost proti nim a jeho rodině sebrali po válce hospodářství zase komunisti,“ uvádí paradoxy a staré křivdy šéf spolku Roháčův Sion, který se v Chlístovicích stará o zábavu a též je jako radní propaguje. S aktivními sokoly a dobrovolnými hasiči. 

Mohlo by se vám líbit

Proměny venkova: České údolí německý Thal

Pohorské městečko sedláků, tkalců, přadláků, mačkačů, brusičů a malířů skla, lesních dělníků mělo zprvu německý název i obyvatelstvo. Proč? Stačí pohled do mapy – Lučany nad Nisou leží 40 kilometrů od saské Žitavy.
marianne.cz

TIŠÍ PAMĚTNÍCI 

Sluneční paprsky se opírají do kaluží a míří i na budovu bývalé fary (č.p. 31), která stojí v zeleni stejně jako kovárna. Ve slunečním svitu se ocitá i asfaltová silnička vedoucí nově vysazenou alejí ke kostelu a hřbitovu, tedy k zásadním jistotám. „Kostel určitě sloužil už lidem v době husitských válek, a to i těm z hradu Sion. Své vlastnictví si chránili,“ ukazuje Ryšánek. Z věže barokně přestavěného kostela není sice vidět hrad, ale byvší mlýn (u něj žije postarší dáma, potomek posledního pana otce) a naučná stezka Cesta husitských hejtmanů. Za pozornost stojí i zdejší útulný hřbitov. De facto kronika obce, kde spolek Sion pořádá Pochody za dušičkou; hravě strašidelně poučné akce pro děti. „Táta jeden čas hrobničil, tak znám mnoho historek o lidech, kteří tu leží,“ krčí rameny energický muž a prozrazuje příběh zbožného sedláka Sojky, který šel pěšky z Chlístovic do Říma.

Pak ukazuje prostor před márnicí, pro nějž stálo v hrobnické knize: Nekopat, jáma s mnoha kostmi! „Neví se, zda tu byli pochováni padlí ze Sionu, či jde o oběti morových ran. Údajně byla jáma zasypána vápnem, tak asi mor,“ přemítá. Nedaleké pozůstatky předhradí a hradu Sion jsou další místo k zamyšlení. „První archeologický průzkum v 70. letech minulého století tu dělala doktorka Eva Šádová, pak následovala obnova. Na ně navázaly nové poznatky,“ ukazuje Ryšánek na rozvaliny navštěvovaného hradu, který slouží i coby kulisa historických děl. 

Mohlo by se vám líbit

Proměny venkova: Místo, kde žil Svatopluk Čech i operní diva

Ve středočeském městysu u Berouna žil jistý čas budoucí spisovatel Svatopluk Čech, později operní diva Jarmila Novotná. Liteň jim byla domovem! S prosperující obcí, mající pivovar i lihovar, spojili jméno ještě další velikáni.
marianne.cz

Zajímavosti:  

  • Jan Roháč z Dubé, hustitský hejtman, blízký Žižkův kolega a majitel hradu Sion, zemřel ponižující smrtí. Byl mučen a v září 1437 oběšen.  
  • Název Sion získalo v historii přilehlé údolí, kostel i hrad díky panu Berkovi z Dubé, který tu podle pověsti dal rozsypat hlínu z biblické hory Sion u Jeruzaléma. 
  • První archeologický průzkum hradu Sion i okolí byl dílem doktorky Šádové. Při něm se řada míst odkryla a poté dobudovala.  
  • Dobytím Sionu a popravou jeho majitele končila první etapa husitské revoluce. „Byl to zajímavý chlapík, často se tu nad ním zamýšlím,“ přiznává průvodce.  
  • Hlavní třída. Tudy vždy vedla hlavní ulice skrz vesnici směrem ke kostelu a hradu Sion. Jeden z největších statků stojí dodnes na pravé straně hlavní třídy. Ani této rodině se nevyhnula zatěžkávací éra po roce 1948. 
  • Budova vzdělávacího ústavu byla za Ryšánkových školních let šedá a bydlel v ní pan řídící. Žactvo si hrálo na její zahradě i na plácku před ní, kde stála ruční pumpa. Jen nápis na štítu dnes „usvědčuje“ budovu z původního poslání... Na plácku na druhé straně silnice stojí symbolická zvonička a dál ona pumpa. 
  • Konzum u Franců byl oblíbený a hojně navštěvovaný. V bývalém obchodě se dnes bydlí. Chlístovice obecně lákají mladé rodiny. Nefunguje tu tolik služeb jako dříve, ale výhodné ceny pozemků a dostupnost města jsou velké plus. 
  • Stará kovárna. Její majitel František Sejček tu měl spoustu práce nejen s kováním koní. Kovárna sice dál stojí, ale už nefunguje... Koně z malebné vesnice zmizeli, přibyla auta a traktory. 
  • Kostel sv. Ondřeje, dnes v barokním stylu, pochází z počátku 15. století. Do věže se vrátí i druhý zvon. „Ten, který zůstal a zvoní senaněj,je zroku1509ajedílem Ondřeje Ptáčka z Hor Kutných,“ tvrdí Bohuslav Ryšánek. 
Mohlo by se vám líbit

Proměny venkova: Šumavácí z Rudy mizí

Zapustit kořeny v Železné Rudě se povedlo málo lidem, kteří se tu nenarodili. Stejně složitě se dařilo zůstat těm, kdo odsud vzešli, ale válka či režim je z domova vyhnal.
marianne.cz
Zdroj článku

Související články

Tradice
Sádroví trpaslíci: Buď je milujete, nebo nenávidíte. Dřív ovšem byli uměním

Sádroví trpaslíci: Buď je milujete, nebo nenávidíte. Dřív ovšem byli uměním

Tradice
Obliba vyšívání se vrací. Vezměte také jehlu do ruky a vyrobte si originální dekoraci

Obliba vyšívání se vrací. Vezměte také jehlu do ruky a vyrobte si originální dekoraci

Byt
Úžasná proměna malého bytu: Architekti odhalili skrytý potenciál a přidali úchvatné mezipatro

Úžasná proměna malého bytu: Architekti odhalili skrytý potenciál a přidali úchvatné mezipatro

Zahrada
Vypěstujte si malinoostružinu a vychutnejte si lahodné spojení dvou druhů ovoce

Vypěstujte si malinoostružinu a vychutnejte si lahodné spojení dvou druhů ovoce