Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Rodina a děti

7 pádných důvodů, proč je role tatínků ve výchově nezastupitelná

V neděli jsme oslavili Den otců. Dali jsme proto dohromady sedm důvodů, proč by se tatínkové měli zapojit do výchovy co nejaktivněji – a v čem jsou nezastupitelní.

Iva Hadj Moussa | 20. 06. 2023

Zvyšují psychickou odolnost dítěte

Dlouhodobé studie potvrzují, že aktivní zapojení otce již od prenatálního stadia prospívá psychosociálnímu a behaviorálnímu vývoji jejich potomků. Stejně jako matky jsou i otcové pilíři rozvoje emocionální pohody. Možnost být v kontaktu s tátou, pozorovat ho a učit se od něj, je pro děti velmi důležitá z hlediska vývoje psychické odolnosti, a to jak pro chlapce i pro dívky. Vzhledem k tomu, že většina dětí podvědomě touží po tom, aby na ně byl otec hrdý, si tak mohou v případě, že otec jejich dobré stránky oceňuje, budovat a zvyšovat sebevědomí.

Pomáhají potomkům respektovat pravidla

Otcové jsou často nositeli pravidel a také těmi, kteří tato pravidla prosazují a vyžadují. V mnoha rodinách mívají tatínkové silnější autoritu a bývají sebevědomější než maminky. Velmi dobře a přirozeně umějí dětem nastavit hranice.

Mohlo by se vám líbit

Šest způsobů, jakými snižujete sebevědomí svého dítěte

Sebevědomí je základním stavebním kamenem osobnosti. Tvoří se v raném dětství a jako rodiče ho můžeme do velké míry ovlivnit. Čeho se vyvarovat, když chcete, aby si vaše dítě více věřilo?
marianne.cz

Podporují pocit bezpečí, ale zároveň učí dítě se nebát

Otcové dětem poskytují pocit bezpečí, a to fyzického i emocionálního. Pocit bezpečí, který do života dětí přináší otec, se však zdaleka nevylučuje s dalším faktorem otcovství: a to je povzbuzování dítěte, aby bylo samostatnější, zodpovědnější, a aby nemělo obavu zkoušet různé věci (například sporty). Zatímco některé maminky mají tendenci být úzkostné („Vy chcete na lezeckou stěnu? A co když Honzík spadne?” „Snad nepůjdete na tu velkou skluzavku?”), tatínkové častokrát netrpí mnohdy zbytečnými úzkostmi.

Přítomnost otce pomáhá rozvíjet vztahy s ostatními

Milující a podporující otcové podle odborníků podporují sociální vývoj dítěte a pomáhají ho začleňovat do sociálního prostředí. Dobře se to ukazuje například při zásadním životním milníku, jako je nástup do školy. Otec je častokrát tím členem domácnosti, který děti učí novým dovednostem, jako je třeba jízdě na kole. Často vybízí k různým hrám, které podněcují tělesné i sociální schopnosti, například týmové sportovní aktivity.

Mohlo by se vám líbit

Úzkostný rodič, úzkostné dítě aneb Proč není žádoucí dítě nadměrně chránit

Jak zabránit našim vlastním strachům, aby se nezdravě promítaly do osobnosti dítěte? A jak se vlastně pozná úzkostný rodič?
marianne.cz

Pro dcery je otec měřítkem vztahů

Otcové hrají v období dospívání svých dcer mimořádně důležitou roli. Mladé dívky u svých otců hledají emocionální podporu a pocit bezpečí. Otec by měl ukázat své dceři, jak vypadá dobrý vztah s mužem. Pokud je například otec milující, chápající a jemný, podobné vlastnosti bude dcera hledat u budoucích partnerů. Kromě toho, že ve své dceři otec může podpořit pocit pohody a sebevědomí, může nastavit jakousi laťku pro dceřiny budoucí vztahy.

Pro syny je otec vzorem

Charakter chlapců se do velké míry modeluje dle charakteru jejich otce. Chlapci zároveň od velmi mladého věku usilují o souhlas svých otců a napodobují jejich chování. Pokud je otec starostlivý a chová se k lidem s respektem, je pravděpodobné, že toto chování si osvojí i jeho syn. Pokud je otec nepřítomen, kluci častokrát hledají jiné mužské postavy, které jim pomáhají utvářet vlastní identitu a stanovovat pravidla toho, jak "přežít" ve světě. Je v pořádku, když v určitém období dochází ke konfliktům otce a syna, který se vůči otci potřebuje vymezit. Úkolem otce je, aby případné pubertální provokace ustál.

Lepší regulace emocí

Podle serveru psychologytoday.com se otec významně podílí na schopnosti trénovat emoce a zvládat je. Děti, které mají pravidelný pozitivní kontakt se svým otcem, mají tendenci lépe regulovat emoce než děti, které s otcem žádný kontakt nemají.

Mohlo by se vám líbit

Jak přežít pubertů dětí?

S psychoterapeutkou Ráchel Bícovou jsme si povídaly o tom, jak můžeme jako rodiče pomoci tomu, abychom dospívání přežili se ctí: my i naše děti.
marianne.cz

Související články

Rodina a děti
Jak se v dospělosti vypořádat s negativními zážitky z dětství: Nebojte se terapie a učte se být sama se sebou

Jak se v dospělosti vypořádat s negativními zážitky z dětství: Nebojte se terapie a učte se být sama se sebou

Rodina a děti
Jak podpořit mladého sportovce k vítězství: Nejdůležitější je týmová spolupráce rodičů

Jak podpořit mladého sportovce k vítězství: Nejdůležitější je týmová spolupráce rodičů

Rodina a děti
Z dítěte budoucím šampionem: Jak skloubit vzdělání a školu se sportem

Z dítěte budoucím šampionem: Jak skloubit vzdělání a školu se sportem

Rodina a děti
Maminko, já ti pomůžu: 9 praktických tipů, jak zapojit děti do domácích prací

Maminko, já ti pomůžu: 9 praktických tipů, jak zapojit děti do domácích prací