Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Rodina a děti

Autismus: Jak ho poznat u dětí v útlém věku a proč je důležitá jeho včasná diagnóza

Autismus je strašákem všech rodičů. Jeho příčina není totiž zcela zřejmá a nedá se tak ovlivnit, zda jej dítě bude mít, či nikoliv. Jak tedy poznat, jestli postihl vašeho potomka? To chceme připomenout právě dnes, jelikož začíná měsíc porozumění autismu.

Tereza Čaladi | 1. 04. 2023

Když má někdo autismus, vše pro něj funguje tak trochu jinak. Okolní svět pro něj často bývá příliš hlasitým, má problém číst v emocích druhých, komunikace je pro něj složitá – často v ní tak užívá nadměrné množství naučených zdvořilostních frází pro usnadnění, obvykle si dělá věci po svém a má rád rutinu. To může být jedna podoba u jednoho konkrétního jedince. U každého se ale liší.

Forem autismu je několik. Podle mezinárodní klasifikace se do poruch autistického spektra řadí konkrétně dětský autismus, atypický autismus, Rettův syndrom, Aspergerův syndrom a dezintegrační porucha. Všechny spojuje problematická sociální interakce i komunikace a abnormality v chování, zájmech a hře. Záleží ovšem na intenzitě projevů autismu, od čehož se odvíjí, zda se jedná o lehkou či těžkou formu autismu. Někteří autisté dokáží samostatně fungovat, jiní nikoliv.

Příčiny vzniku autismu nejsou doposud zcela jasné a jednoznačné. Je tu určitý vliv genetických předpokladů, ale pokud je autismus v rodině, pak to nutně neznamená, že se bude dědit. Zároveň tu hrají roli faktory vnějšího prostředí, jako jsou vlivy během těhotenství a porodu a další rizikové faktory, jako je věk rodičů či nízká porodní hmotnost. Z těchto důvodů se mu nedá předejít. V každém případě porucha vzniká na základě abnormálního vývoje mozku, je tedy neurologická. Častěji se přitom vyskytuje u chlapců (až čtyřikrát více jak u dívek) a podle poslední prevalenční studie ze Spojených států amerických v populaci osmiletých dětí obdrželo diagnózu poruchy autistického spektra 1 z 44 dětí. Průměrný odhad výskytu autismu v populaci se pohybuje mezi 1,5-2 %. V České republice se každý rok narodí okolo 1500-2000 dětí s poruchou autistického spektra.

Mohlo by se vám líbit

„Já na tu oslavu nechci!“ aneb Jak přistupovat k introvertním dětem

To, že jste extroverti, to je úplně v pořádku, ale pokud máte potomka, který je introvert, může být poměrně těžké mu porozumět a přizpůsobit mu aktivity tak, aby si je užíval a do ničeho se nenutil. Máme pro vás tipy, jak na to.
marianne.cz

Jak poznat, zda má vaše dítě autismus?

Nemoc je sice neléčitelná. Ale včasná diagnostika může vést k zavedení kognitivně behaviorální terapie, díky níž lze zmírnit některé projevy autismu a pomoci lépe začlenit jedince do společnosti. Zároveň vede k zjištění rodičů, jak k dětem přistupovat. V současné době se dá relativně spolehlivě diagnostikovat autismus ve dvou letech. Určitých příznaků si rodič ale může všimnout i dříve, jak objasňují stránky Národního ústavu pro autisms.

Od 8-12 měsíců to je malá míra žvatlání, nízká reakce na snahu získat pozornost dítěte a celkově malý zájem o sociální kontakt. V 18 měsících dítě moc neukazuje, nenapodobuje a moc nevybízí ke sdílení pozornosti (například nenosí předměty na ukázku) a zároveň málo akceptuje společenské aktivity. Ve dvou letech příliš nereaguje na pokyny a otázky, věnuje se intenzivně svým aktivitám, nedokáže si hrát společně a je málo vnímavé k okolí. Od dvou let dál to jsou následující znaky:

 • méně frekventovaný oční kontakt

 • málo spolupracuje a komunikuje s ostatními

 • je obtížné získat si a udržet jeho pozornost

 • je tvrdohlavé

 • je pohlcené svými zájmy

 • s hračkami si hraje odlišným způsobem

 • zabývá se určitými věcmi dokola

 • má zvláštní pohyby (třepe rukama, poskakuje, chodí po špičkách)

 • má problém se zařadit mezi ostatní děti

 • fixuje se na určité hračky nebo předměty

 • přehnaně reaguje na některé zvuky

 • často si hraje o samotě

 • obtížně se přizpůsobuje změnám

 • omezená vzájemná hra (posílání autíčka, házení s míčem)

Je zároveň ale potřeba myslet na to, že toto jsou všeobecné znaky autismu. U každého dítěte se ovšem mohou trochu lišit. Neexistuje modelový příklad dítěte s autismem.

Pomoc rodičům dětí s autismem

Pokud má ovšem dítě těžkou formu autismu, je to pro jeho rodiče velice náročné. Musí mít velké pochopení a ještě větší trpělivost. A logicky si tak někdy potřebují oddychnout. S tím jim pomáhá například sdružení Děti úplňku. To spojuje rodiny dětí s autismem a snaží se jim pomáhat například tím, že zprostředkovává dobrovolníky, kteří mohou děti pravidelně pár hodin v týdnu hlídat. Podobné cíle má například i organizace Via Cortis, která mimo jiné připravuje pro děti s autismem volnočasové aktivity, mezi nimi i arteterapii či muzikoterapii, u nichž se mohou setkat se svými vrstevníky.

Mohlo by se vám líbit

Jak přistupovat k nadaným dětem, aby naplnily svůj potenciál?

V posledních letech je velká pozornost věnovaná inkluzi znevýhodněných dětí do běžného školního systému. Nemělo by se ovšem zapomínat ani na ty, které jsou vychýlené na druhou stranu, tedy jsou extrémně nadané. Ty naopak potřebují vyhledávat příležitosti mimo rámec třídy a další různorodé způsoby, jak své nadání rozvíjet. Jinak se totiž může stát ta nejsmutnější věc, a sice že nenaplní svůj potenciál a to, čeho mohly dosáhnout, bude pohřbeno v průměrných výsledcích.
marianne.cz
Zdroj článku

Související články

Rodina a děti
Jak se v dospělosti vypořádat s negativními zážitky z dětství: Nebojte se terapie a učte se být sama se sebou

Jak se v dospělosti vypořádat s negativními zážitky z dětství: Nebojte se terapie a učte se být sama se sebou

Rodina a děti
Jak podpořit mladého sportovce k vítězství: Nejdůležitější je týmová spolupráce rodičů

Jak podpořit mladého sportovce k vítězství: Nejdůležitější je týmová spolupráce rodičů

Rodina a děti
Z dítěte budoucím šampionem: Jak skloubit vzdělání a školu se sportem

Z dítěte budoucím šampionem: Jak skloubit vzdělání a školu se sportem

Rodina a děti
Maminko, já ti pomůžu: 9 praktických tipů, jak zapojit děti do domácích prací

Maminko, já ti pomůžu: 9 praktických tipů, jak zapojit děti do domácích prací