Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Rodina a děti

Poslouchání hudby zvyšuje inteligenci u dětí. Záleží ale na tom, co poslouchají

Možná vás nyní napadá, že když nasadíte svému dítěti sluchátka, bude mít po týdnu ve škole lepší výsledky. Tak jednoduché to bohužel není. Ale složité také ne a zjištění ze studií, které tento fenomén zkoumaly, jsou opravdu pozoruhodná.

Tereza Čaladi | 1. 11. 2023

Fakt, že poslech hudby a navštěvování hudebních lekcí zvyšuje inteligenci, potvrdilo hned několik výzkumů. Podle toho z roku 2004 byl konkrétně zjištěn výrazně vyšší nárůst IQ u skupiny dětí, které začaly navštěvovat hodiny zpěvu a klavíru, oproti těm, které musely na zařazení do hudebních kurzů rok čekat. V navazujícím výzkumu se kanadský skladatel a profesor psychologie Glenn Schellenberg zaměřil konkrétně na to, zda je nárůst obecných rozumových schopností přímo úměrný délce hudebního vzdělávání, a jak se liší u mladších a starších dětí. Zkoumal tedy dvě skupiny – děti ve věku 6-11 let a středoškoláky. Bylo zjištěno, že každý měsíc hudebního vzdělávání navíc znamenal zvýšení IQ (i když pouze o zlomek bodu). Navštěvování hodin hudby po dobu šesti let u mladší skupiny dětí znamenal nárůst IQ v průměru o 7,5 bodu ve srovnání s dětmi, které se hudbě nevěnovaly. U středoškoláků odpovídalo šestileté hudební vzdělávání nárůstu IQ v průměru o 2 body ve srovnání s vrstevníky, kteří hodiny hudby nenavštěvovali. Roli tak hraje zaručeně věk dětí, které se hudbě věnují, ale i to, co poslouchají.

Jaká hudba ovlivňuje inteligenci?

V roce 1993 publikoval prestižní vědecký časopis Nature jednu z prvních studiích, která byla na toto téma provedena. Tento výzkum došel k závěru, že 10 minutový poslech Mozartovy klavírní sonáty K.448 vede k nárůstu skóre v části Standford-Binetova inteligenčního testu. Výkon těch, kteří poslouchali sonátu byl vyšší v přepočtu na IQ skóre o 8-9 bodů, zatímco u ostatních účastníků, kteří seděli v tichu nebo poslouchali relaxační instrukce, nebyl zaznamenaný žádný nárůst inteligence.

Poté se začalo světem i internetem šířit, že právě Mozartova hudba zvyšuje inteligenci. Ale to je pouze částečná interpretace studie. Pravdou je, že inteligenci může zvýšit jakákoliv hudba bez zpěvu, tedy klasická, ale i orchestrová, ambientní či nějaká elektronická, jak potvrdila studie z roku 2019.

Mohlo by se vám líbit

Děti je potřeba vzdělávat ještě před nástupem do školy. Můžete tím zvýšit jejich IQ

Děti dědí zhruba 60 % inteligence, ten zbytek je ovlivnitelný, a to nejvíce do šesti let. Nejedná se přitom o žádné biflování z tlustých knih ani složité aktivity. Vlastně některé z nich možná už s dětmi děláte. A pokud ne, je teď optimální čas je přiřadit k přípravě na zápis.
marianne.cz

Jak je možné, že hudba může vést ke zvýšení IQ?

Zvukové vlny ovlivňují mozkové vlny, které pak pomáhají získat přístup k inteligenci. Vystavení hudebním zvukům a skladbám tak pomáhá zažehnout mozkové vlny, které následně vedou k vyšší inteligenci. Bylo konkrétně zjištěno, že hudebníci dokáží efektivně využívat levou i pravou stranu mozku ke zpracování informací. Hudba specificky pomáhá rozvíjet verbální paměť, dovednosti čtení a matematické dovednosti. Pomáhá také zvýšit pozornost a soustředění.

Mohlo by se vám líbit

TEST: Jak byste si vedli v logickém testu pro žáky 8. a 9. tříd?

Vraťte se na chvíli do školních lavic a vyzkoušejte si pár logických úloh určených pro žáky posledních ročníků základní školy. Není to tak lehké, jak si člověk může myslet.
marianne.cz
Zdroj článku

Související články

Rodina a děti
Jak se v dospělosti vypořádat s negativními zážitky z dětství: Nebojte se terapie a učte se být sama se sebou

Jak se v dospělosti vypořádat s negativními zážitky z dětství: Nebojte se terapie a učte se být sama se sebou

Rodina a děti
Jak podpořit mladého sportovce k vítězství: Nejdůležitější je týmová spolupráce rodičů

Jak podpořit mladého sportovce k vítězství: Nejdůležitější je týmová spolupráce rodičů

Rodina a děti
Z dítěte budoucím šampionem: Jak skloubit vzdělání a školu se sportem

Z dítěte budoucím šampionem: Jak skloubit vzdělání a školu se sportem

Rodina a děti
Maminko, já ti pomůžu: 9 praktických tipů, jak zapojit děti do domácích prací

Maminko, já ti pomůžu: 9 praktických tipů, jak zapojit děti do domácích prací