Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Rodina a děti

Své děti rozhodně naučte těchto 5 hodnot. Vyrostou z nich dobří lidé a budou mít šťastnější život

Každý rodič doufá, že z jeho dítěte vyroste dobrý člověk. Věří, že bude mít správně nastavený morální kompas, který ho po celý život povede ke správným rozhodnutím a krokům. Rozvíjení charakteru a morálních hodnot u dětí má minimálně stejnou, ale spíš větší důležitost, než akademické znalosti. Určují totiž to, kým jsou lidé ve školních letech i v dospělosti. Kterým hodnotám děti učit, aby vedly šťastný a na morálních hodnotách založený život?

Liv Boková | 12. 04. 2024

Základem je láska

Naše děti jsou náš svět. Milujeme je, vážíme si jich a chceme, aby se učily správným hodnotám i morálce, byly šťastné a se zdravým přístupem uměly pracovat na svých úspěších. Hlavně na nás rodičích je vštípit jim na začátku života hodnoty, které je pak budou dál provázet a určovat kvalitu jejich vztahů a žití obecně. Všechny hodnoty dětí i dospělých by měly být založené v první řadě na lásce. Láskyplné postoje u dětí se rozvíjejí, když cítí, že jim je láska projevována. Díky tomu, že projevy lásky vnímají a přijímají, učí se milovat ostatní i samy sebe.

Naučte děti těchto 5 zlatých hodnot

1. Poctivost

Možná se vám zdá, že skutečně čestní lidé jsou v dnešní době jako jehla v kupce sena, ale stále existují a poctivost a upřímnost ve vztazích jsou velmi cenné. Jak naučit děti být poctivými lidmi? Podobně jako všemu ostatnímu, vlastním příkladem, tedy tím, že sami budeme upřímní a naučíme je, že bychom měli být upřímní i ve chvílích, kdy je to mimořádně těžké. „Neexistuje nic, co by se vyrovnalo učení nápodobou,“ říká newyorská psychoterapeutka Donna Laikind. „Když dítě vidí rodiče, jak jedná s lidmi čestně, důstojným způsobem, je to ta nejlepší lekce, jakou může dítěti dát.“ Děti v mladém věku absorbují naše činy jako houba, takže každá, byť sebenevinnější či milosrdná, lež může přispět k nabourání jejich charakteru a následně nepoctivosti. Samozřejmě, že pravda někdy vede k nepříjemným situacím nebo rozhovorům, berme to jako součástí toho, jak dítě naučit této hodnotě – upřímnost není vždy snadná, ale stojí za to.

Mohlo by se vám líbit

Jak vypadá ideální rodina v roce 2024: Předsudky o jedináčcích už neplatí

Běžná představa ideální rodiny je máma, táta a dvě děti. Jsme zvyklí, že tak má rodina vypadat. Když si vzpomeneme, co jsme v průběhu života odpovídali na otázku, kolik chceme jednou mít dětí, bylo to nejspíš: „Dvě. Holčičku a chlapečka.“ Spoustě párů se tuto společenskou normu také podařilo naplnit. V posledních letech ale přibývá rodin pouze s jedním dítětem a nová rozsáhlá studie potvrzuje, že jde o novou ideální rodinu. Co dalšího ukazuje a jak je to v České republice?
marianne.cz

2. Zdvořilost

Děti se učí respektu a s ním souvisejícímu zdvořilému chování na základě pozorování nás, jak jednáme s ostatními. Všímají si toho, jak mluvíme s partnerem nebo rodiči či sourozenci. V rámci učení dětí této hodnotě jim můžeme být dobrým vzorem a příkladem tím, že budeme k druhým vždy uctiví a zdvořilí. Naučte je, aby se vždy chovaly slušně a respektovali každého, bez ohledu na to, jestli jde o tuláka bez domova nebo královnu. Děti by měly vědět a vyrůstat s tím, že si každý zaslouží, aby se s ním zacházelo laskavě a s úctou. „Je důležité, aby děti vnímaly také to, že můžeme mít velmi neotřesitelný názor, za nímž si stojíme, a stále můžeme akceptovat, že někdo jiný to vidí zcela jinak a i jeho pohled na věc může být cenný,“ dodává psychoterapeutka Laikind.

3. Vděčnost

Děti by si měly umět vážit toho, co mají. Jak dítě roste, přechází od egocentrického pohledu na svět k pohledu ven. Ruku v ruce s tím potřebuje rozvíjet hodnotu vděčnosti. Umožní mu to mít pozitivnější pohled na život. Když děti učíme pomáhat druhým, osvojují si pokoru a jsou schopné vnímat citlivě jiné lidi, kteří žijí jinak než ony. Pokud se děti učí být vděčné od útlého věku, velmi pravděpodobně jim tento postoj vydrží navždy. Na učení vděčnosti je ideální předškolní věk, kdy by si děti měly osvojit základní zlatá slůvka prosím a děkuji, naučit se děkovat za dárky k narozeninám, za pomoc, když něco chtějí, vždy o to poprosit a s vděčností za to poděkovat.

Mohlo by se vám líbit

Dětský pláč: Nechat vyplakat, nebo ukonejšit? Jaký je názor odborníka na metodu pláče a na její dopad na vztah mezi dítětem a rodičem

Často se střetávají dva různé názory ohledně dětského pláče. Někteří lidé zastávají názor, že je třeba nechat miminko tzv. vyplakat, jiní mají jasno v tom, že jde o týrání. Ačkoliv tato metoda může mít svá pro a proti, záleží nakonec na tom, jak takové chování dítě poznamená do budoucna a zda ve větší míře ovlivní vztah mezi ním a rodičem.
marianne.cz

4. Velkorysost

Toto slůvko souvisí se sdílením a budováním vztahů. Tedy nemyslet jen na sebe. Učení významu sdílení a péče může dětem pomoci lépe komunikovat ve škole a snadněji získávat přátele. Naučte je myslet na druhé. Velkorysost se pojí s empatií, respektive se od ní odvíjí. Schopnost dítěte porozumět pocitům druhé osoby a spojit se s nimi pomáhá budovat základy pro pevné vztahy v průběhu celého života. Empatie je proto jednou ze základních rodinných hodnot. Kromě budování vztahů s ostatními přispívá i k řešení konfliktů, kdy například umožňuje vidět při hádce druhou stranu a hledat řešení.

5. Odpuštění

Naučme své děti odpouštět druhým a vše, co jim už neslouží, propustit, nechat jít. Důležité je, aby věděly, že zášť nebo touha po pomstě k ničemu hezkému nevedou a jen udržují v člověku negativitu a zášť. Naučte děti, že odpuštění neznamená zapomenout nebo předstírat, že něco nebolelo. To platí zejména v případě, kdy po dětech chceme, aby, když se jim někdo za něco omluví, řekly „to je v pořádku“, aniž bychom jim umožnili přiznat jejich skutečnou bolest. Velmi se jim uleví, když se naučí vnímat, že mohou odpustit, i když je bolí zranění, které jim třeba kamarád způsobil při hře, a přitom je v pořádku plakat a být z toho smutný nebo smutná, tedy nepotlačovat smutek, bolest a vlastní pocity.

Zdroj článku

Související články

Rodina a děti
„Živili jsme tě, tak se o nás postarej!“ Skutečně musíme rodičům splatit dluh za výchovu?

„Živili jsme tě, tak se o nás postarej!“ Skutečně musíme rodičům splatit dluh za výchovu?

Rodina a děti
Křik ani násilí na děti nefungují: Naučte se základní principy moderní výchovy

Křik ani násilí na děti nefungují: Naučte se základní principy moderní výchovy

Rodina a děti
Hravě a zdravě: Výživné a chutné svačiny do školy, které si vaše děti zamilují

Hravě a zdravě: Výživné a chutné svačiny do školy, které si vaše děti zamilují

Rodina a děti
Když obyčejný dárek nestačí: Jak udělat své mamince radost nejen na Den matek

Když obyčejný dárek nestačí: Jak udělat své mamince radost nejen na Den matek