Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Zdraví

„Princezna Kate může inspirovat jiné onkologické pacienty a dát jim naději,“ říká v rozhovoru onkoložka docentka Hana Študentová

Onkologická onemocnění jsou na vzestupu. Uvádí se, že nějakým typem rakoviny onemocní v průběhu života každý čtvrtý obyvatel České republiky. Nemoc přitom postihuje stále častěji i mladší ročníky a má navíc tendenci se vracet. Jaké vysvětlení má pro tento fenomén současná medicína a co pro sebe můžeme udělat sami, aby se nám rakovina vyhnula? Na toto téma jsem si povídala s doc. MUDr. Hanou Študentovou, Ph.D. z Onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci.

Zuzana Heralová | 22. 04. 2024

Nedávno vzbudila pozornost informace o onemocnění princezny Kate, která zmínila, že podstupuje preventivní chemoterapii. O co se vlastně jedná a u jakých pacientů se k ní přistupuje?

Těžko říci s čím princezna Kate bojuje. Osobně se mi zdá jako nejvíce pravděpodobný nádor vaječníků, který může iniciálně vypadat jako cysta a až peroperačně mohou gynekologové zjistit, že se jedná o maligní nádor, který vyžaduje jednak radikální operaci, ale také navazující zajišťovací (v onkologii říkáme adjuvantní) chemoterapii. Teoreticky by to mohl být i nádor na tlustém střevě, ale nádor vaječníků se mi v tomto kontextu jeví jako více pravděpodobný. Těch možností může být samozřejmě daleko více. Jelikož se jedná pouze o naše domněnky, těžko usuzovat, jakou má princezna šanci. Onkologická diagnóza je sama o sobě natolik závažná skutečnost, že to může výrazně ovlivnit její život, ať už po stránce fyzické, tak psychické. Navíc je neustále v centru zájmu, což jistě její situaci ještě více komplikuje. Přála bych jí co nejhladší průběh léčby, úspěšnou rekonvalescenci a hlavně vyléčení. Nejistota, jak to všechno dopadne, je na tom určitě to nejhorší. Na druhou stranu ona může inspirovat jiné a dát jim naději.

Některým onkologickým pacientům se onemocnění po čase vrací. Nádor se například vyskytne i na jiném místě těla. Proč se to děje a dá se proti tomu něco dělat?

Pokud už má pacient nádorové onemocnění, tak výsledek onkologické léčby ovlivňuje celá řada faktorů, nejvíce však biologická povaha nádoru a jeho odpověď na léčbu. U řady nemocných jsme schopni dosáhnout kontroly onemocnění, tedy v podstatě zlikvidovat většinu nádorové populace buněk. U některých je to zničení kompletní, u některých jen částečné, ale reziduální nemoc často neumíme zatím zjistit. Po určité době se buňky, které léčba nezničila, "probudí" k životu, začnou se dělit a jakmile se dostanou do krevního oběhu, tak mohou docestovat a uchytit se prakticky kdekoliv. Největší riziko návratu onemocnění je v prvních dvou letech. Obávám se, že pacienti sami nemají v této fázi onemocnění moc velký vliv na výsledek léčby. Otázka prevence má spíše význam dlouhou dobu před samotným vznikem nádoru.

Mohlo by se vám líbit

Princezna Kate vzkazuje: „Neztrácejte víru a naději. Nejste sami.“ Čeští odborníci vysvětlují situaci a radí, jak ji lépe zvládnout

Páteční večerní oficiální prohlášení princezny Kate ukončilo několikatýdenní spekulace o jejím zdravotním stavu. Je upřímné, smutné a zároveň plné naděje pro ni a její rodinu i pro všechny, kteří jsou teď nebo by se v budoucnu mohli ocitnout v podobné situaci. Pokud se to týká vás nebo někoho vám blízkého, díky vysvětlením předních odborníků můžete lépe pochopit, jak se člověk s touto diagnózou cítí, co cítí on i jeho rodina. Najdete cenné rady a doporučení, jak to říct dětem, jak se s tím srovnat, snadněji zvládnout léčbu, nemocného podpořit i čemu se naopak vyhnout.
marianne.cz

Myslíte si, že je v současné době dostatečná osvěta, pokud jde o prevenci onkologických onemocnění?

Já si myslím, že je, ale moje každodenní praxe mě přesvědčuje o naprostém opaku. Vnímám, že se o prevenci mluví všude, ale asi jen slyším, co slyšet chci.  Internet plný nesmyslů o zázračných účincích různých preparátů podporujících imunitu, což celou situaci ještě komplikuje. Člověk onkologií či medicínou nedotčený se v tom asi špatně orientuje a může se cítit zcela bezradný a možná i neinformovaný. Existuje i druhý extrém, kdy lidé chtějí mít za každou cenu jistotu, že jsou zdraví a chodili by na kontroly pořád. Bojí se nemoci. Chtějí mít svůj život pod kontrolou. Nejlepší je určitě zlatá střední cesta.

Jak může člověk sám eliminovat rizika vzniku rakoviny?

Eliminovat zcela je asi požadavek nereálný. Snížit riziko snad ano. Nicméně stále existují pacienti, kteří žijí podle pravidel, dodržují všechna doporučení a stejně onemocní. Je ale nutné si uvědomit, že nádor nevzniká během dní či týdnů, ale je to v převážné většině případů dlouhodobý proces trvající roky. Řešit pak nějakým zásadním způsobem změnu životního stylu v okamžiku diagnózy rakoviny je pouze iluze. Pozdě bycha honit. Největší význam ve vzniku nádorových chorob má určitě genetická výbava. Zde se obávám, že zlomit tuto skutečnost nelze, respektive jedinou ochranou jsou časné a pak pravidelné preventivní prohlídky, aby došlo k časnému záchytu onemocnění, pokud má vzniknout a nebo preventivní operace (nejčastěji odstranění prsou a vaječníků).

Pokud jde o prevenci, co můžeme ovlivnit sami?

Životní styl jako kouření, příjem alkoholu můžeme ovlivnit všichni. Kouření představuje rizikový faktor u většiny nádorů. Opomenout nelze ani možnost očkování proti HPV, které zásadně ovlivnilo výskyt karcinomu děložního čípku a dalších nádorů s HPV-asociovaných. Důležitá je také dostatečná fyzická aktivita a prevence obezity. Pak to jsou určité potraviny či způsob jejich tepelné úpravy, kterých bychom se měli vyvarovat. Uzeniny, červené maso, uzení masa či smažení bychom měli používat zcela výjimečně. Stres je také významným rizikovým faktorem. Eliminovat stres z našich životů asi také nedokážeme, ale věřím, že určitá schopnost adaptace na náročné životní situace je jednoznačně s výhodou.

Info ikona
docentka Hana Študentová

Kdo je doc. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Pracuje jako klinická onkoložka a zástupkyně přednosty Onkologické kliniky ve Fakultní nemocnici  v Olomouci. Současně působí jako vedoucí lékařka oddělení klinických studií a  hlavní investigátorka/subinvestigátorka desítek klinických studií. Pracuje rovněž jako odborná asistentka na Lékařské fakultě Univerzity Palackého  v Olomouci.  Aktivně se věnuje přednáškové a publikační činnosti, mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří léčba urogenitálních nádorů.

Zdroj článku

Související články

Zdraví
Zatočte s jarním nachlazením: Stačí si pomoct těmito překvapivými potravinami

Zatočte s jarním nachlazením: Stačí si pomoct těmito překvapivými potravinami

Zdraví
Oprah Winfrey nestačilo jen držet dietu a cvičit. Zhubnout jí pomohla jedna překvapivá věc

Oprah Winfrey nestačilo jen držet dietu a cvičit. Zhubnout jí pomohla jedna překvapivá věc

Zdraví
Jak zlepšit sexuální život po porodu? Odborníci doporučují jeden účinný trik

Jak zlepšit sexuální život po porodu? Odborníci doporučují jeden účinný trik

Zdraví
Pro lepší hubnutí a pevné zdraví: 5 benefitů kokosové vody, kvůli kterým byste ji měla pít každý den

Pro lepší hubnutí a pevné zdraví: 5 benefitů kokosové vody, kvůli kterým byste ji měla pít každý den