Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Životní styl

Numerologie: Vypočtěte si číslo své životní cesty a odhalte, k čemu jste předurčeni

Info ikona
Numerologie

Když v životě nevíme kudy kam, oceníme jakéhokoliv rádce, který by nám ukázal směr. A právě takovým ideálním rádcem může být číslo vaší životní cesty. Nikdy není chyba obrátit se na numerologii, která říká, že i čísla mají svou energii. Číslo vaší životní cesty vám pomůže při rozhodování, ukáže vaše silné a slabé stránky a může vás inspirovat i při výběru povolání.

Číslo, které se týká vaší životní cesty, je jedno z nejdůležitějších a nejuznávanějších ve vašem životě. Abyste zjistili, které patří právě vám, stačí znát datum vašeho narození. Toto číslo vám pomůže lépe pochopit kým jste a jaké jsou vaše silné stránky. Číslo životní cesty vás nasměruje tak, abyste lépe našli sami sebe a získali odpověď, proč jste tady. Kromě těchto obecných věcí vám může pomoci při rozhodování ohledně práce, zájmů nebo vztahů. Doslova odráží účel jednotlivce na zemi. Astroložka Erin River Sunday říká, že i čísla mají svou energii, stejně jako vše, co existuje.

Číslo vaší životní cesty může být nápomocné především v těžkých životních situacích, kdy nevíte, jak dál. Když jste se zasekli na jednom místě, ať už to má nějaký hlubší a konkrétní důvod, nebo se jen váš osud rozhodl stagnovat, můžete se obrátit právě na své číslo a zjistit, kam vás posílá. S tímto vědomím se vám bude lépe cokoliv rozhodovat a získáte tak určitý nadhled, který je právě v těžkých životních chvílích velkým přínosem. Navíc je znalost osobní numerologie zajímavá a zábavná.

Číslo životní cesty vypočítáte z data vašeho narození

Výpočet vašeho čísla je velice jednoduchý. Stačí vzít celé datum vašeho narození, rozdělit ho na jednotlivá čísla a ty mezi sebou sečíst. Sčítá se do té doby, dokud nezůstane jen jednociferné číslo. To potom představuje vaši životní cestu. Toto číslo hraje ve vašem životě významnou roli. Každé představuje jiný charakter, jiné povahové vlastnosti a především to, k čemu máte ty nejlepší předpoklady.

Příklad výpočtů:

Kdyby bylo datum vašeho narození 12. března 1985

1 + 2 = 3

3 = 3

1 + 9 + 8 + 5 = 23 (2 + 3) = 5

3 + 3 + 5 = 11

Číslo vaší životní cesty bude 11

Je důležité také vědět, že pokud bude jeden z výpočtů 11 nebo 22, tyto dvojice čísel nerozdělujeme a nesčítáme mezi sebou, ale pracujeme s nimi dál v celku.

Kdyby bylo datum vašeho narození 21. září 1993

2 + 1 = 3

9 = 9

1 + 9 + 9 + 3 = 22

3 + 9 + 22 = 34 (3 + 4) = 7

Číslo vaší životní cesty bude 7

Další výjimkou je případ, kdy vám v konečném výsledku vyjde 11 nebo 22. Opět je ponechte tak, jak jsou a dál je nerozdělujte a nesčítejte. Tato čísla mají svůj specifický význam. Nyní se pojďme podívat, jaký je význam jednotlivých životních čísel a co vám prozradí.

Číslo životní cesty 1 – nezpochybnitelný vůdce s potřebou nezávislosti

Tato cesta není v jistém ohledu snadná. Nejlépe se vám po ní totiž půjde o samotě. Vyžaduje individualitu a nezávislost. Na její konci však čeká olbřímí úspěch, ovšem za předpokladu, že se bude jedinec spoléhat jen sám na sebe. K tomu je však potřeba velká dávka sebedůvěry, kterou musí jedničky získat. Sebevědomí je klíč k odemčení jejich hlavního potenciálu.

Číslo životní cesty 2 – cesta umělců a básníků

Cesta čísla 2 je přesným opakem čísla 1. Těmto jedincům se bude nejlépe dařit vždy ve dvou. Potřebujete mít parťáka, ať už se vydáte životní cestou kamkoliv. Tato cesta je příjemná, pohodová a krásná. Ovlivňují ji však emoce a city, kterých se zde utvoří někdy až příliš moc. Dvojka také představuje balanc a vyváženost, kterou poskytuje právě opora dvou aspektů. Hlavním úkolem je najít rovnováhu mezi braním a dáváním. Ve dvou se to lépe táhne, ale pouze za předpokladu, že táhnou oba stejným poměrem sil.

Číslo životní cesty 3 – charismatičtí bohémové

Životní cesta čísla 3 je cesta radosti, veselosti, lásky, krásy a užívání si života plnými doušky. Tyto lidé ostatní chtějí následovat, protože je dokážou jednoduše okouzlit svým neodolatelným charisma. S člověkem s číslem 3 každý rád tráví čas, protože se jedná o vždy veselé jedince, kteří vždy přichází s příslibem zábavy. Musejí se ale naučit nevyužívat své osobní kouzlo a nemanipulovat ostatní, přestože by to pro ně bylo velmi jednoduché. Trojky často sklouzávají k jednoduchosti bytí, že pak neradi překonávají nějaké překážky či výzvy a raději se vydají snazší cestou, což může mít za následek vyhoření.

Číslo životní cesty 4 – tvrdá práce, která nese výsledky

Lidé s číslem 4 mají před sebou cestu tvrdé a poctivé práce. Čeká je táhlé stoupání krůček po krůčku k úspěchu. Není to vůbec snadná cesta, ovšem jejich odhodlání a vytrvalost je jedinečná a nápomocná k dosažení svého vysoko postaveného cíle. K dobrému fungování potřebují pevné základy, jistoty, bezpečí. Pomalý a pečlivý proces doprovázený trpělivostí je jejich hlavní zbraní.

Číslo životní cesty 5 – svobodní dobrodruzi s nestálou cestou

Tito lidé by se měli přizpůsobit klikatým cestám, které si pro ně právě toto číslo připravilo. Rozhodně to nejsou lidé, kteří by byli ochotni k někomu se nadobro připoutat, nebo se nechali zavřít do zlaté klece. Potřebují svobodu a dobrodružství. Jejich cesta je nestálá, stále se mění a je pro ně dobré, když se umí rychle přizpůsobit. Pak budou na této cestě šťastní.

Číslo životní cesty 6 – touha po dokonalosti se závojem laskavosti

Šestky mohou mít někdy tendenci snažit se jiným zasahovat do života, ovšem vždy s dobrým úmyslem. Mají totiž neustálou potřebu ostatním pomáhat a radit a občas si neuvědomí, že to může být na škodu, obzvlášť u nevyžádaných rad. Jejich cesta je protkaná láskou a laskavostí. Mají v sobě zakořeněnou touhu po dokonalosti, a to nejen u sebe, ale ve všem. Často odsuzují cokoliv, v čem se objeví, byť jen drobná chybička, což vede k časté změně práci a časté střídání vážných známostí, nikoliv však pod podmínkou sexuální touhy.

Číslo životní cesty 7 – myslitelé, kteří mohou věřit svým instinktům

Lidé s číslem 7 bývají moudré filozofické duše, které se více soustředí na své nitro, než na vzhled a materiální statky. Jejich posláním je předávat moudrost a odpovědi na otázky na které nebývá jednotná odpověď. Lidi jsou těmito typy fascinování a jejich přemítání o podstatách života by mohli poslouchat do nekonečna. Sedmičkám velmi prospěje, když najdou víru sami v sebe a začnou věřit svým instinktům, protože zrovna oni se na ně skutečně mohou spolehnout.

Číslo životní cesty 8 – mocní a vlivní tyrani

Lidé, jejichž číslo je 8, jsou přímo předurčeni k úspěchu a mívají moc a vliv. Navíc se do těchto pozic dostávají lusknutím prstu. Mají vysoké cíle a udělají vše proto, aby jich snadno dosáhli. Bohužel někdy skutečně vše, takže se kolikrát neštítí ničeho, aby dosáhli svého. Rychle se obdivuhodný rys mocného a ambiciózního člověka změní na tyranii a z člověka, ke kterému všichni s obdivem vzhlíží, je sketa, která neváhá potopit svého nejoddanějšího a nejbližšího společníka. Je třeba udržet si morální zásady.

Číslo životní cesty 9 – dobrosrdeční duchovní snílci

Devítky jsou velmi duchovně založené a moc dobře si uvědomují, že existuje nějaká vyšší moc. Intuice u nich může převládat nad logikou, což mnoho lidí považuje za pošetilost. Mají dobré srdce a nikdy se neotočí zády, pokud někdo potřebuje pomoct. Jsou to velcí filantropové a nejraději by pomohli všem lidem na zemi. Ve všem umí vidět něco dobrého. Za tuto jejich vlastnost je ostatní buď milují, nebo nenávidí. Často žijí ve snách, protože se jim tam líbí daleko víc než v realitě všedního pozemského žití.

Číslo životní cesty 11 – jejich kroky jsou vedeny vyšší mocí

Pokud vám vyšlo speciální číslo 11, nebude s vámi snadné fungovat a žít, protože vaše duše je zcela někde úplně jinde, než nás ostatních „smrtelníků“. Takový člověk je spojen s vesmírem, který ho inspiruje a vede každý jeho pozemský krok. Osud ho vede cestou nevšedních a výjimečných zážitků. Tyto osoby si přebírají moudrost ze svých minulých životů. Pokud jedenáctky nemají odvahu vydat se jistě náročnou jedenáctou cestou, mohou z ní sejít a vydat se po cestě číslo 2 (1 + 1 = 2). Pak půjdou po mnohem jednodušší a klidnější cestě se svou spřízněnou duší a oporou. Není jednoduché nést břímě čísla 11 na svých bedrech.

Číslo životní cesty 22 – nejtěžší cesta může vést k zešílení

Poslední číslo 22 je cestou nejtěžší, protože s sebou nese velkou zodpovědnost. Tito lidé jsou velicí. Dá se říct, že jsou obdaření třetím okem a vidí věci skryté a obyčejným lidem neviděné. Jsou předurčeni k tomu, aby budovali velké věci a zanechali tu po sobě stopu světových rozměrů. Vidí v širokých souvislostech, proto dokážou předvídat a vnímat zdánlivě důležité drobnosti. Veškeré toto duševní bohatství může být příliš velké a pak dochází k poblouznění a k duševním chorobám. Pokud opět nejste na takovou náročnou cestu připraveni, zvolte cestu číslo 4 (2 + 2 = 4).

 

Zdroj článku