Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Životní styl

Jméno výrazně ovlivňuje vaši osobnost. V čem konkrétně?

Info ikona
žena

Jméno provází člověka (pokud si ho nezmění) celý život, na jeho základě si ho lidé pamatují, a tak je jasné, že nějakým způsobem ovlivňuje i jeho osobnost. Možná více, než si myslíte. To ovšem posuďte sami – shrnuli jsme pro vás studie na toto téma.

Tereza Čaladi | 31. 08. 2023

Rodiče toho dávají svým dětem hodně – jistý genetický balíček; učí je správnému chování; a kromě jiného jim přidělují i jméno. Volba jména pro své dítě není snad nikdy snadná. Člověk musí zvážit spoustu aspektů – aby jméno ladilo k příjmení, aby se líbilo oběma rodičům, obvykle zvažují i jaké lidi jakých jmen znají, kolik dětí tohle jméno má a tak podobně. Uvědomují si přitom důležitost jména, jelikož tak budou s největší pravděpodobností oslovovat jejich potomka všichni, kdo se s ním seznámí, do konce života. Proto se snaží zvolit takové jméno, které pasuje na dítě, ale i na dospělého člověka. V tom všem si ovšem možná neuvědomují, že volba, kterou učiní, může v konečném důsledku hrát roli v tom, jakým člověkem se jejich dítě stane.

Mohlo by se vám líbit

Neobvyklá jména miminek! V Česku se narodil Logan i Madonna Mia

Kreativitě se meze nekladou…a u dětských jmen to očividně platí dvojnásob.
marianne.cz

Jakým způsobem jméno ovlivňuje osobnost jeho držitele

Každý člověk je nějaký a jeho osobnost ovlivňuje celá řada faktorů. Kromě toho, co zdědíte po rodičích, hrají velkou roli životní zkušenosti, stejně jako lidé, se kterými se stýkáte, a nakonec i role, které v životě přebíráte, ať už v práci nebo v rodině. Jméno hraje častokrát roli při prvním dojmu a v tom, kam si vás lidé zařadí i jak vás vnímají, což samo o sobě vaši osobnost ovlivňuje. Tohle jejich vnímání můžete samozřejmě změnit svým chováním a tím, jací je. Ale jisté vlivy jména tu jsou, mezi ně patří konkrétně následovné:

  • Jména odhalují váš původ, a tím naznačují, jací byste mohli být

Na základě jména lze určit etnická příslušnost či jiné aspekty původu. Člověk se tak může cítit neprávem více přijímaný či vyčleňovaný. Někteří lidé totiž mají například exotická jména, ale ne nutně exotický původ. Každopádně to, jak je vnímá společnost, může vést k tomu, že se do těchto rolí mohou sami stylizovat, jak potvrdila například studie z roku 2020. Podle ní lidé se jmény považovanými na základě obecného průzkumu za „méně vřelá“ a „nemorální“ se tak skutečně chovali.

  • Roli hrají i zažité kulturní předpoklady spojené s konotací jména

Zjištění potvrzují, že máte-li například „zvučnější“ znějící jméno, které snadno plyne, jako je třeba Artur, pak je pravděpodobné, že lidé budou mít za to, že budete příjemnější. To souvisí také s tím, co znají. Spousty princezen v českých pohádkách se například jmenují Elišky. U tohoto jména tak lze očekávat, že dotyčná dívka či žena bude jemná a milá jako tyto filmové postavy.

  • Neobvyklá jména mají své výhody i nevýhody

Méně obvyklé jméno může být z krátkodobého hlediska nevýhodné (zvyšuje riziko odmítnutí a snižuje vaši oblíbenost), z dlouhodobého hlediska ale v člověku vyvolá větší pocit osobní jedinečnosti. Studie z pekingského Institutu psychologie zjistila, že vzácnější jméno bylo spojeno se zvýšenou pravděpodobností mít neobvyklejší kariéru, jako je filmový režisér nebo soudce. „Někteří lidé mohou v raném věku odvozovat pocit jedinečné identity ze svých relativně jedinečných jmen,“ píší vědci a navrhují, že tento smysl podněcuje „motiv odlišnosti“, který je žene k nalezení neobvyklé kariéry, která odpovídá jejich identitě.

  • Oblíbenost jména je zásadní

Oblíbenost jmen se liší v závislosti na dané době. V minulosti bývala dlouhodobě nejoblíbenější Marie a Josef, později Tereza a Jan. V každém případě to, zda je vaše jméno běžné, či spíše výjimečné, podle jedné americké studie ovlivňuje to, jak se k vám ostatní chovají a jak se sami cítíte. Když má například někdo neobvyklé jméno a lidé jej neustále špatně vyslovují, může to v něm vyvolávat pocit odmítnutí a izolace.

  • Nejdůležitější je ovšem to, jak vnímáte vaše jméno vy sami

​​​​​​​Studie z roku 2006 vedená americkou psycholožkou Jean Twengeovou zjistila, že lidé, kteří neměli rádi své jméno, měli nižší sebeúctu a sebevědomí. V důsledku toho měli častěji i psychické problémy.

Mohlo by se vám líbit

Jaká jsou nejčastější jména v České republice? Výsledky vás překvapí

Každá generace má nějaké své oblíbené jméno. Marie a Josef, Jana a Jiří, Tereza a Jan, Eliška a Jakub… Která z nich ale vyhrávají v oblíbenosti, tedy i četnosti, napříč všemi?
marianne.cz

Pozoruhodná studie o vlivu jmen na seznamování na závěr

Jak vyplývá z výše uvedeného, jméno ovlivňuje osobnost zejména na základě nějakých společenských předpokladů, které jsou s ním spojovány. Stejně tak ale souvisí s těmi subjektivními a s tím, jak dané jméno na člověka působí, a to včetně vás samotných. Vzhledem k tomu, že dnes lidé hledají partnera nejčastěji přes seznamovací aplikace, kde je vidět pouze křestní jméno dotyčného, ovlivňuje jméno právě proces seznamování.

Podle německé studie z roku 2011 výzkumníci zjistili, že lidé se jmény, která byla v té době považována za nemoderní, byli častěji odmítnuti ve srovnání s lidmi s více oblíbenými jmény. Studie zároveň potvrdila, že lidé s nemoderními jmény, kteří byli na seznamkách a byli častěji odmítáni, měli nižší sebevědomí. To akorát podporuje to, co vyplývá ze studií zmíněných výše.

Jméno tak hraje v životě skutečně zásadní roli. Je ovšem důležité nezapomínat na to, že je to pouze zlomek osobnosti člověka. Takže ať rodiče zvolí jakékoliv jméno, nestanovuje to jasně osud jejich dítěte.

Mohlo by se vám líbit

Psychologie jmen: tyto 3 věci o vašem jméně prozradí více, než si myslíte

Naše jméno je něco, co je úzce spojeno s naší identitou. Díky němu máme své místo ve světě. Je to označení, pod nímž nás ostatní znají a jak nás oslovují. Zároveň si ale na základě našeho jména někteří lidé o nás mohou vytvořit určitou představu.
marianne.cz
Zdroj článku