Přejít k hlavnímu obsahu
Marianne Bydlení Objednat >
Marianne Venkov & styl Objednat >
Rodina a děti

Jak hudba utváří osobnost a ovlivňuje vývoj dítěte

Info ikona
Jaký vliv má hudba na vývoj dítěte?

Hudba je součástí našeho života už před narozením. Provází nás dětstvím, dospíváním i dospělostí. Konkrétní hudbu máme spojenou s nejkrásnějšími ale i nejbolestnějšími momenty v životě. I to ukazuje, jak velkou roli, na úrovni vědomé i podvědomé, při vývoji člověka hraje. Obzvláště silný potenciál má v raném dětství. Jak konkrétně se tedy hudba podílí na utváření osobnosti? Kdy a jakou dětem vybrat?

Liv Boková | 4. 03. 2024

Jak hudba ovlivňuje mozek miminka

„Je prokázáno, že hudba má vliv na vývoj mozku už před narozením,“ uvedl pro UNICEF Dr. Ibrahim Baltagi, který je vedoucím hudebního programu na Libanonské mezinárodní univerzitě a vydal řadu hudebních knih pro děti. „Poslech hudby v průběhu těhotenství je povznášející a uklidňující nejen pro budoucí matku, pozitivním způsobem zároveň ovlivňuje nenarozené dítě.“ Okolo 16 až 18 týdne těhotenství děťátko slyší první zvuky. Do 24 týdne se výrazně vyvinou uši a dítě otáčí hlavu za zvuky a ruchy, které vnímá. V posledních měsících těhotenství rozeznává matčin hlas, její rodný jazyk, slovní vzorce a rýmy.

Jakou hudbu dětem pouštět před narozením

Ve třetím trimestru dítě rozhodně slyší hudbu, kterou mu hrajete. Vhodná je klasická hudba, jemné zvuky jako ukolébavky, krásné melodie, které navozují pocit radosti nebo uklidňují. Stejně pak působí i po narození děťátka. „Hudba miminka uklidňuje, protože pomalé, jemné, opakující se melodie zpomalují tlukot jejich srdce, což přispívá ke klidnějšímu a hlubšímu dýchání. Proto jsou například ukolébavky nádherným a funkčním doplňkem jejich spánkového režimu,“ vysvětlil Dr. Baltagi. Důležitými průvodci dítěte před i po narození jsou také hlasy jeho rodičů, ať už mu zpívají nebo k němu pouze klidně a pomalu promlouvají. „Rodiče můžou prostřednictvím zvuků a hudby přispět k lepšímu vývoji dětí, když se naučí, jak jimi podpořit přirozené instinkty. Zařaďte hudbu do života vašeho dítěte co nejdříve,“ radí.

Hudební nástroje pro nejmenší

Existuje řada možností, jak se s dětmi věnovat hudbě doma a bezplatně. Hlasivky jsou jediný hudební nástroj, který vznikl přímo v lidském těle, proto je tou nejpřirozenější hudební aktivitou zpěv, ale také různé brumlání, pokřikování, vyluzování nahodilých tónů. Dále je možné využít tělo a ruce k tleskání, plácání, ťukání a bouchání, později poslouží vařečky a kuchyňské nádobí jako hrnce a pánve. Pokud už se rozhodnete dítěti koupit první hudební nástroj, pak jsou pro jeho rozvoj nejlepší bubínky, xylofon, chrastítka, štěrkátka, rumba nebo maraca koule. Předškoláci si pak nejvíce užívají říkanky a písničky o tom, co se jim líbí a co znají, nejčastěji o zvířátkách, hračkách a lidech. Baví je zpěv a zpívají rádi nahlas a bez ostychu.

Mohlo by se vám líbit

Emoční inteligence u dětí: 6 kroků, jak rozvíjet EQ u vašich dětí

To, jak s emoční inteligencí u dětí pracujeme, nejlépe rovnou od narození, je zásadní pro kvalitu celého pozdějšího života. Proto je důležité EQ kultivovat už u maličkých dětí. Jsou pak lépe připravené na veškeré výzvy, které život přináší. Z emocionálně inteligentních dětí vyrůstají vyrovnaní dospělí schopní racionálně a s klidem zvládat složité situace. Inspirujte se, jak na to.
marianne.cz

Zpěv a řeč

Když se děti věnují hudbě, pomáhá to s rychlejším rozvojem a osvojením si mluvené řeči. Hudba také podporuje lepší porozumění významu slov, výslovnost a komunikaci mezi dětmi navzájem i mezi dětmi a dospělými. Přispívá i ke zlepšení dovednosti čtení s porozuměním, které dětem umožňuje lépe vstřebávat informace z knížek i jinde uvedených textů.

Hudba zlepšuje motorické schopnosti

Hudba pomáhá dětem lépe rozvíjet motoriku, hrubou i jemnou, jak dokazuje mimo jiné rozsáhlá srovnávací studie, která se opírá o data posbíraná z mnoha průzkumů realizovaných v průběhu více než patnácti let. Hra na hudební nástroje mimo jiné podporuje koordinaci rukou a očí a posiluje prstové svaly. Děti věnující se hudbě mají lepší rovnováhu, organizovanější pohyby, dokážou je lépe propojit i načasovat. V tomto směru jsou nejvíce nápomocnými hudebními nástroji kytara, klavír nebo bicí.

Pomáhá rozvíjet emoční inteligenci

Sami jistě vnímáte, jak silný vliv má hudba na emoce. Proto je úžasným nástrojem při snaze o rozvoj emoční inteligence u dětí. Díky hudbě se děti rychleji a přirozeně učí lépe a srozumitelněji projevovat. Prostřednictvím zvuků dokážou vyjadřovat pocity nebo zážitky, které by nebyly schopné popsat slovy. Tato dovednost je neocenitelná pro celý život bez ohledu na to, jestli se dítě v dospělosti stane hercem či jiným umělcem, protože tak získá cenné nástroje k budování úspěšných vztahů.

Mohlo by se vám líbit

Jak podpořit psychickou pohodu dětí? Učte je laskavosti, všímavosti i vděčnosti

Pomoci dětem s jejich emocionální pohodou je v zájmu nás všech. Jak na to? Klinická psycholožka Hazel Harrison přináší pět jednoduchých kroků.
marianne.cz

Lepší prospěch a vyšší IQ

Děti rychleji chápou učivo, když dostávají instrukce prostřednictvím melodií, rytmů a písní. Hudba pomáhá zlepšovat verbální paměťové schopnosti, umění řešit problémy a podporuje kreativní myšlení. Studie vědců z Ženevské univerzity ve Švýcarsku potvrzuje, že děti s hudební průpravou si lépe pamatují slova a mají přesnější výslovnost ve druhém jazyce, který se učí, také ho snadněji čtou a rozumí mu. Když studenti poslouchají klasickou hudbu při učení na testy nebo vypracovávání domácích úkolů, výrazně lépe se soustředí. Kdo se v dětství naučí hrát na hudební nástroj, má pak v době dospívání a v dospělosti vyšší IQ a lepší studijní výsledky.

Hudba posiluje kreativitu

Poslech hudby i aktivní zpěv a hraní na hudební nástroje zlepšují představivost, usnadňují pochopení abstraktních pojmů a rozšiřují úroveň porozumění. Hudba povzbuzuje děti ke zkoušení a používání různých způsobů vyjadřování, ať už například v podobě kreslení obrázků nebo psaní příběhů.

Zlepšení sociálních dovedností

Hudba pomáhá také ke zlepšení rozvoje vzájemných vztahů mezi dětmi i mezi dětmi a dospělými. Je prostředkem, který významně podporuje komunikaci a spolupráci. Když se děti učí hrát na hudební nástroje nebo se společně účastní školních představení, pomáhá jim to pracovat jako tým, nacházet společnou řeč prostřednictvím společných zájmů a zkušeností s učením. Hudba spojuje lidi různého věku, původu a přesvědčení, buduje mezi nimi důvěru a respekt.

Zdroj článku